Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych w CenterMed sp. z o.o. opracowano i wdrożono politykę określającą zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych.

W oparciu o procedury oraz przy zachowaniu pełnej staranności przez pracowników CenterMed sp. z o.o. chronimy dane naszych pacjentów przed dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem, ujawnieniem, zniszczeniem lub utratą.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, informujemy, iż Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest CenterMed sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100), przy Placu Jana III Sobieskiego 2.

Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane przez CenterMed sp. z o.o. wyłącznie w celach świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi oraz marketingu i sprzedaży własnych produktów i usług.

Przesyłanie danych osobowych jest dobrowolne i zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania.

Administrator portalu www.centermed.pl (CenterMed sp. z o.o.) przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną prywatności użytkowników portalu. W celu zabezpieczenia danych zgromadzonych w ramach Elektronicznej Kartoteki Pacjenta Administrator stosuje sprawdzone w bankowości internetowej mechanizmy ochrony informacji - w szczególności Administrator stosuje bezpieczną transmisje danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu SSL.

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z portalu

Dla poprawnego działania portalu konieczne są:

  • przeglądarka stron WWW obsługująca język JavaScript,
  • włączona w przeglądarce obsługa plików cookies.

Zalecane są:

  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 px
  • dla systemów Windows jedna z wymienionych przeglądarek:
  • Internet Explorer od wersji 7,
  • Mozilla Firefox od wersji 3.5,
  • Opera od wersji 10,
  • Chrome od wersji 5.
  • dla systemów iOS przeglądarka Safari od wersji 5.

Programem niezbędnym dla prawidłowego działania niektórych stron Portalu jest program Acrobat Reader (do odczytu dokumentów). Jest on udostępniany przez producenta nieodpłatnie pod wskazanymi w portalu adresami.