Ubezpieczenia studenta

Data utworzenia: 2017-03-06

Ubezpieczenia studenta

W bazach ubezpieczonych NFZ oraz wśród studentów zapisanych do CenterMed prawie 20% posiada negatywny status ubezpieczenia. Dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Pytania i odpowiedzi.

1. Dlaczego co piąty student w bazach ubezpieczonych NFZ zapisanych do CenterMed prawie 20% posiada negatywny status ubezpieczenia?
Wielu studentów nie zdaje sobie sprawy, że nie są ubezpieczeni w NFZ. Przez bagatelizowanie tego faktu, w przypadku nagłego wypadku lub poważniejszej choroby wymagającej leczenia szpitalnego, studenci mogą być obciążeni niewyobrażalnie wielką kwotą za leczenie. Dlatego warto jak najszybciej sprawdzić swój status ubezpieczenia i wyjaśnić ewentualne niezgodności. To nic nie kosztuje – a pozwala uniknąć kłopotów! Nie ma co zwlekać, ani odkładać tego na później.

2. Gdzie sprawdzę swój status ubezpieczenia?
Swój status ubezpieczenia zdrowotnego można sprawdzić bezpłatnie udając się osobiście z dowodem osobistym do oddziału NFZ lub do dowolnej przychodni CenterMed.

3. Kto zgłasza do ubezpieczenia w NFZ?
 Aby móc korzystać z ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, trzeba być poprawnie do niego zgłoszonym  i dbać aby, utrzymywać ten status w przyszłości.

Studenci polscy są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ:
– przez swoich rodziców (jeżeli nie pracują w formie umowy o pracę i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia,
– przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę),
– przez siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),
– przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka,
– przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, np. rodzice nie żyją).

4. Czy podjęcie nawet krótkiej pracy zmienia ubezpieczenie?
Często zdarza się, że student był zgłoszony przez rodzica, potem podjął na krótko pracę, np. na wakacje na umowę o pracę. Wtedy automatycznie został wyrejestrowany z ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia rodzica. Kończy pracę, wraca na uczelnię i okazuje się, że jest nieubezpieczony. Wtedy musi zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia. 
Prawo do ubezpieczenia wygaśnie studentowi także, gdy rodzice, którzy zgłosili go do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą studenta u nowego pracodawcy.
Zgodnie z przepisami, rodzic (lub inny prawny opiekun) powinien wówczas zgłosić studenta do ubezpieczenia ponownie za pośrednictwem swojego pracodawcy (lub urzędu dla bezrobotnych, jeżeli jest bezrobotnym).
 

5. Co zrobić jeśli okaże się, że jestem nieubezpieczony?

1. Jeżeli w dniu umówionej wizyty system nie potwierdza Twojego ubezpieczenia - zostaniesz poproszony przez rejestrację o wypełnienie poniższego oświadczenia, wizyta odbędzie się bezpłatnie ale musisz koniecznie wyjaśnić w NFZ, zakładzie pracy rodziców lub w BOS uczelni  powód braku ubezpieczenia i skutecznie przywrócić  się ponownie do ubezpieczenia.
2. Jeżeli posiadasz wybranego lekarza pierwszego kontaktu w naszych przychodniach i dostałeś od nas informacje niezależnie od faktu aktualnie umówionej wizyty u lekarza - znaczy to, że system nie potwierdza Twojego ubezpieczenia. Niezwłocznie pobierz, wypełnij i złóż oświadczenie w naszej rejestracji, a następnie wyjaśnij (jak powyżej) powód negatywnej weryfikacji EWUŚ.

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej do pobrania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/e-wus/oswiadczenie_1_2015.pdf