Profilaktyczny POChP w CenterMed Kielce

Data utworzenia: 2017-08-02

Profilaktyczny POChP w CenterMed Kielce

W ubiegłym tygodniu CenterMed w Kielcach podpisał umowę z NFZ na „Profilaktyczny POChP”, czyli program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (pochp) dedykowany dla osób dorosłych chcących rzucić palenie.

W Polsce po papierosa sięga codziennie ok 9 milionów Polaków, co naraża ich na duże koszty zdrowotne, ekonomiczne oraz społeczne. Często bez specjalistycznego oraz refundowanego leczenia nie mają oni szans na wyjście z nałogu. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie, przede wszystkim u mężczyzn w średnim wieku. Łącznie, palenie jest odpowiedzialne za ok. 40% przedwczesnych zgonów w populacji mężczyzn, a corocznie z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie ok. 50 tys. Polaków

Programy takie jak POChp mogą pomóc w walce z tym niepokojącym zjawiskiem. W przychodni CenterMed Kielce przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego w ramach "Programu profilaktyki chorób odtytoniowych" w ramach etapu podstawowego można wykonać badania lekarskie i diagnostyczne, takie jak  badanie przedmiotowe (pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi, badanie spirometryczne,). Osoby deklarujące chęć rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni mogą liczyć na porady antytotoniowe wraz z zaplanowaniem terapii odwykowej oraz jej prowadzeniem.

Etap podstawowy adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym.