Badania prenatalne

  • badania laboratoryjne
  • czułość testu na poziomie 99%
  • wczesna diagnoza zespołu downa i innych trisomni płodu

Więcej o usłudze

Test, jest badaniem, które polega na analizie krwi matki. Kobieta podczas pobrania nie musi być na czczo. Test Harmony wyróżnia się bardzo dużą czułością, bo aż 99% (oznacza to, że daje nikły odsetek wyników fałszywie ujemnych), oraz bardzo niską swoistością- na poziomie 0,15% (wyniki fałszywie dodatnie).

Dla Kogo

Test można wykonać tylko po konsultacji z lekarzem ginekologiem.

Test mogą wykonywać kobiety będące co najmniej w 10. tygodniu ciąży.

Test polecany jest w przypadku:

•              Ciąż pojedynczych z zapłodnienia in vitro

•              Ciąż bliźniaczych z naturalnego poczęcia, oraz ciąż po implementacji własnej komórki jajowej

•              Badanie jest również zalecane kobietom, które ukończyły 35 rok życia

•              Badanie powinny wykonać kobiety, które już wcześniej urodziły dziecko z wadą genetyczną, lub miały takie przypadki w rodzinach

Opis

Dzięki wykonaniu Testu Prenatal Harmony można wcześnie zdiagnozować zespół Downa i inne trisomnie płodu. Dodatkowo, daje on także możliwość ustalenia płci dziecka. Test określa prawdopodobieństwo wystąpienia trisomnii 21, 18 i 13 u dziecka.

Trisomnia 21, polega na dodatkowej kopii chromosomu 21. Jest to najczęściej spotykana wada u dzieci, nazywana zespołem Downa. Zespół charakteryzuje się upośledzeniem umysłowym o różnym stopniu, czasem występują nieprawidłowości w budowie serca czy układu pokarmowego. Szacuje się, że wada występuje z częstotliwością 1 na 740 urodzeń.

Trisomnia 18, stanowi przyczynę zespołu Edwardsa. Niemowlęta z tą wadą obciążone są szeregiem nieprawidłowości rozwojowych, a także ograniczoną długością życia. Trisomnia 18 występuje z częstotliwością 1 na 5 000 urodzeń.

Trisomnia 13, odpowiada za zespół Patau. Niemowlęta z tą wadą najczęściej nie dożywają 1 roku życia. Występuje ona 1 na 16 000 urodzeń.

Przygotowanie do badań

Bardzo ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o wykonaniu testu, skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę.

Miejsce Realizacji

Warszawa - CenterMed Waryńskiego

Pobierz kartę
usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi