Rehabilitacja kardiologiczna

  • zapobieganie powikłaniom chorób serca
  • zmniejszanie postępów choroby 
  • ćwiczenia, psychoterapia,trenind interwałowy 

Więcej o usłudze

Rehabilitacja ma na celu zapobieganie powikłaniom chorób serca, przywrócenie osoby chorej do pełnej możliwej aktywności oraz zmniejszenie postępów choroby i ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo - naczyniowych.

Dla Kogo

Ze świadczeń rehabilitacji kardiologicznej korzystać mogą osoby po przebytych: • ostrych zespołach wieńcowych leczonych zabiegami angioplastyki wieńcowej • zabiegach kardiochirurgicznych • epizodach zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca

Opis

Obecnie wiele osób zmaga się z chorobami serca i układu krążenia. Niektóre z nich uważane są za choroby cywilizacyjne. Często w wyniku ich postępowania pacjenci wymagają rehabilitacji kardiologicznej. Skierowanie może być wystawione przez: • lekarza szpitalnego oddziału: Kardiologicznego lub kardiochirurgicznego lub chorób wewnętrznych • lekarza poradni : kardiologicznej czy rehabilitacyjnej. Rehabilitacja ma na celu zapobieganie powikłaniom chorób serca, przywrócenie osoby chorej do pełnej możliwej aktywności oraz zmniejszenie postępów choroby i ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo - naczyniowych. Rehabilitacja jest wielokierunkowa, prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów w tym kardiologów, fizjoterapeutów, dietetyków oraz psychologa. Obejmuje trening interwałowy, ćwiczenia ruchowe, psychoterapię.

Cena

Finansowana z NFZ

Miejsce Realizacji

CenterMed Poznań

Pobierz kartę
usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi