Diagnostyka Astmy

  • diagnostyka układu oddechowego
  • pomiar stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym
  • spirometria
  • testy skórne

Więcej o usłudze

Z myślą o pacjentach poradni alergologicznej i pulmonologicznej została utworzona Pracownia Badań Czynnościowych układu oddechowego w której wykonywane badania umożliwiają szeroką diagnostykę i monitorowanie funkcji układu oddechowego.

Dla Kogo

Osoby dorosłe, dzieci.

Opis

W pracowni wykonujemy m.in.:

• Pomiar stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (diagnostyka chorób układu oddechowego w tym ASTMY) – proste nieinwazyjne i przyjazne dla dzieci i dorosłych z chorobami płuc, monitorowanie leczenia wziewnymi steroidami, ocena skuteczności działania leków przeciwzapalnych, ocena współistnienia astmy, POChP lub alergicznego nieżytu nosa.

• Spirometrię – rozpoznawanie i kontrola efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego. Jest bardzo ważnym badaniem w diagnostyce przewlekłych chorób układu oddechowego, szczególnie często wykorzystywanym przy rozpoznaniu astmy oskrzelowej lub przewlekłej.

a także:

  • Testy skórne
  • Testy prowokacyjne
  • Oznaczenie IgE i sleg
  • Spirometrię powysiłkową (sportowcy)
  • Diagnostykę powysiłkową astmy

 
Wszystkie wykonywane badania umożliwiają szeroką diagnostykę i monitorowanie funkcji układu oddechowego.

Przygotowanie do badań

Zgodnie z zaleceniami lekarza.

Miejsce Realizacji

CenterMed Słoneczna - Tarnów

 

Pobierz kartę
usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi