Poradnia kardiologiczna

  • wykrywanie wad serca
  • małoinwazyjne leczenie
  • EKG, echokardia, elektrokardiograficzna próbka wysyłkowa

Więcej o usłudze

Mimio rozwiniętego poziomu medycyny choroby naczyniowe wciąż zbierają duże żniwo wśród osób dotkniętymi wadami wrodzonymi i nabytymi. Profilaktyka może redukować ryzyko związane z występowaniem problemów kardiologicznych do minimum. 

Dla Kogo

Dla osób dorosłych 

Opis

Oferujemy nowoczesne metody diagnozy, profilaktykę i leczenie chorób kardiologicznych.

Specjalizujemy się w dziedzinie kardiologii nieinwazyjnej (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, wady serca). Zajmujemy się kwalifikacją do diagnostyki (koronarografia, cewnikowanie serca, badanie elektrofizjologiczne) i leczenia inwazyjnego (angioplastyka wieńcowa

i obwodowa, małoinwazyjne leczenie wad wrodzonych serca, implantacja stymulatorów i defibrylatorów serca, ablacja zaburzeń rytmu). W ramach porad ambulatoryjnych oferujemy diagnostykę nieinwazyjną obejmującą: badanie EKG, badanie EKG metodą Holtera, echokardiografię i elektrokardiograficzną próbę wysiłkową.

Cena

Koszt wizyty: od 90 zł

Przygotowanie do badań

Brak

Okres

Brak określonych ram 

Miejsce Realizacji

CenterMed

Lublin, ul. Weteranów 46

Pobierz kartę
usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi