Stawiamy na bezpieczeństwo

Stawiamy na bezpieczeństwo

We wszystkich Placówkach CenterMed w Polsce zostały wdrożone procedury, które zapewnić mają bezpieczeństwo pacjentom i personelowi. Każda wizyta w przychodni poprzedzona jest wywiadem epidemiologicznym i rozmową, która ma na celu upewnić o zasadności wizyty.
W przypadkach, które nie wymagają wizyty stacjonarnej zachęcamy do skorzystania z usługi teleporady.
Precyzyjne standardy pracy

Precyzyjne standardy sanitarne

Personel stosuje się do procedur zachowania bezpieczeństwa określonych dla danego rodzaju wizyty. Pondato, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia zakres rotacji personelu pomiędzy placówkami został ograniczony do minimum. Wszystkie placówki CenterMed świadczą usługi medyczne za pomocą teleporady, to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób skontaktowania się z lekarzem i uzyskania: e-recepty,
e-zwolnienia czy e-skierowania.

Środki ochrony osobistej

Środki ochrony osobistej

Pracownicy placówek CenterMed wyposażeni są w przyłbice, fartuchy, rękawiczki oraz maseczki. Realizacja recept, zwolnień oraz skierowań odbywa się bez wizyty w przychodni, co wyklucza ryzyko zakażenia.
Adaptacja i dezynfekcja budynku

Adaptacja i dezynfekcja budynku

Budynek każdej przychodni CenterMed przechodzi dokładną dezynfekcję klamek, narzędzi oraz pomieszczeń za pomocą środków wirusobójczych. Zamontowane zostały szklane
i plastikowe przegrody oraz linie wyznaczające prawidłową
i bezpieczną odległość pacjentów od personelu.

Bezpieczeństwo powierzonych danych

Bezpieczeństwo powierzonych danych

Dane pacjentów są w pełni chronione poprzez sprawdzone rozwiązania, dostosowane do nowych regulacji, dotyczących przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa. Zasady przetwarzania danych opracowane zostały na podstawie rozwiązań rekomendowanych przez Stowarzyszenie Medycyna Polska. Wszystkie dane przekazane podczas telewizyt są przechowywane na bezpiecznych serwerach
w Polsce. Wyniki wszystkich teleporad są zapisywane przez lekarza w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjenta. Do przesyłania wyników badań, zdjęć i innych potrzebnych przy zdalnej wizycie dokumentów udostępniamy narzędzie bezpieczne i zgodne z prawem o dokumentacji medycznej, opracowane przez Medycyna Polska S.A. Ikona pobrania Bezpieczna wymiana danych z CenterMed
Instrukcja dla Pacjenta
Indywidualne podejście oraz standardy sanitarne

Indywidualne podejście

W celu skoordynowania bezpiecznej wizyty w przychodni powołaliśmy specjalnie dla naszych pacjentów "Asystenta". Jest to osoba, która ma za zadanie upewnić się, że pacjent jest odpowiednio przygotowany do czekającej go wizyty.
W przychodniach CenterMed ograniczamy liczbę osób w nich przebywajacych do niezbędnego minimum. Asystent przed planowaną wizytą przeprowadzi telefoniczny wywiad epidemiologiczny i stwierdzi zasadność wizyty. Do jego obowiązków należy także wykonanie pomiaru temperatury ciała pacjenta i dopilnowanie prawidłowej dezynfekcji rąk. Asystent pacjenta upewni się czy pacjent posiada środki ochrony osobistej, a także przekaże instrukcje zachowania bezpieczeństwa na terenie placówki.

CenterMed w liczbach

2 mln
Świadczeń medycznych
106 tys
Zdeklarowanych pacjentów
4323
Klientów korporacyjnych
823
Pracowników medyczynych