Ochrona danych osobowych w CenterMed

Szanowni Pacjenci

Dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz na jakich zasadach będzie się to odbywało po 25 maja 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje temat.

 

Aby zapoznać się z szczegółowymi informacjami, proszę wybrać link konrektnej spółki CenterMed:

CenterMed Sp. z o.o.

CenterMed Warszawa Sp. z o.o.

CenterMed Kraków Sp. z o.o.

CenterMed Kielce Sp. z o.o.

CenterMed Lublin Sp. z o.o.

CenterMed Poznań Sp. z o.o.