Ochrona danych osobowych w CenterMed

Szanowni Pacjenci

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.

W związku z tym informujemy Państwa na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

 

Aby zapoznać się z szczegółowymi informacjami, proszę wybrać link konrektnej spółki CenterMed:

CenterMed Sp. z o.o.

CenterMed Warszawa Sp. z o.o.

CenterMed Katowice Sp. z o.o.

CenterMed Kraków Sp. z o.o.

CenterMed Kielce Sp. z o.o.

CenterMed Lublin Sp. z o.o.

CenterMed Poznań Sp. z o.o.