Zapisz się do CenterMed

Zachęcamy mieszkańców Warszawy, Poznania, Kielc, Lublina, Katowic, Tarnowa i Brzeska do BEZPŁATNEGO korzystania z usług CenterMed w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ.

Aby w maksymalny sposób uprościć każdemu Pacjentowi możliwość zgłoszenia się do nas na bezpłatne konsultacje i badania w ramach NFZ, zachęcamy do pobrania deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, położnej) i wypełnienia jej w domu w tylu egzemplarzach, ilu członków rodziny chcieliby Państwo zapisać do naszej przychodni.

Wystarczy z wypełnionymi deklaracjami zgłosić się do naszej przychodni i jeszcze w tym samym dniu BEZPŁATNIE skorzystać z usług medycznych naszego Centrum w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (opieka internistyczna, lekarza rodzinnego, pediatry, pielęgniarki, położnej, badania laboratoryjne, rtg, usg).

Pacjent, który wypełni deklarację i zapisze się do naszej placówki ma prawo do:

-  bezpłatnych wizyt lekarza internisty, lekarza rodzinnego lub pediatry w godzinach 8:00 - 18:00,

-  bezpłatnych badań laboratoryjnych (wykonywanych na zlecenie lekarza rodzinnego zatrudnionego w CenterMed),

-  bezpłatnych badań diagnostycznych jak USG, EKG, RTG (wykonywanych na zlecenie lekarza rodzinnego zatrudnionego w CenterMed),

-  opieki pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych,

-  wizyt domowych w godzinach wyznaczonych przez CenterMed,

-  szczepień obowiązkowych.


Jedna deklaracja, pełna możliwość wyboru lekarza
Pacjenci zapisują się i swoje dzieci do wybranego lekarza w danej placówce. To jego nazwisko wpisują na deklaracji. Jednak nie ogranicza to ich możliwości wyboru - mogą korzystać nie tylko z usług tego jednego lekarza czy jednej pielęgniarki, ale  z dowolnego lekarza internisty czy pediatry lub lekarza rodzinnego oraz z usług wszystkich pielęgniarek zatrudnionych w danej placówce. W godzinach 8 - 18:00 usługi te świadczone są nieodpłatnie w placówkach POZ. W godzinach późniejszych oraz w soboty, niedziele i święta usługi świadczone są w placówkach posiadających kontrakt z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia prosimy kontakt z Pogotowiem Ratunkowym pod numerem telefonu 999 lub 112.