Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Data utworzenia: 2018-04-25

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

25 kwietnia obchodzimy święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących, w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie.

Stałe oddziaływanie hałasu kumuluje się podobnie jak promieniowanie, wpływając na cały organizm, nie tylko na narząd słuchu, ale też na system nerwowy, powodując m.in. 

  •  zaburzenia snu i trawienia,
  •  zmiany akcji serca,
  •  ciśnienia krwi,
  •  rytmu oddychania,
  • problemy z przemianą materii,
  • wpływa na zmniejszenie zrozumiałości mowy,
  • zaburza wzrok i rozprasza uwagę.

Nagły krótkotrwały hałas stawał się u badanych (głównie u dzieci) powodem zaburzeń widzenia, jąkania się a nawet padaczki. Narażenie dzieci na długotrwały hałas sprzyja zaburzeniom rozwoju umysłowego. Jedną z poważniejszych konsekwencji działania hałasu jest bezsenność. 

WARTO REGULARNIE BADAĆ SIĘ U LARYNGOLOGA (Otorynolaryngologa) aby zapobiec tym zaburzeniom.


Sprawdź poradnie otolaryngologiczne w CenterMed