Bezpieczne wakacje - Porady dla rodziców

Data utworzenia: 2018-06-22

Bezpieczne wakacje - Porady dla rodziców

W okresie wakacyjnym dużo dzieci nie wyjedzie na kolonie czy obozy. Pozostaną w domach. Niektóre z nich, codziennie, przez długi czas będą przebywały same. Mając na uwadze ich dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić Państwa dziecko przed niebezpieczeństwem.

• co pewien czas przeprowadzaj z dzieckiem rozmowy profilaktyczne na temat zagrożeń, z którymi może się spotkać
(zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego w odległym od domu miejscu, propozycja
przejażdżki samochodem);

• naucz swoje dzieci, aby podczas Twojej nieobecności w domu nikomu nie otwierały drzwi (odwiedziny nieznajomych,
krewnych, posłańców z pracy, a także innym dzieciom);

• zwracaj uwagę na sposób przechowywania kluczy od mieszkania, którymi dysponuje dziecko (najlepiej jest ,gdy są
przechowywane w szczelnie zamkniętej kieszeni, a nie na sznurku na szyi lub pod słomianką);

• zapewnij dziecku bezpieczną zabawę w dom - zamontuj w drzwiach mocne zamki, zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie
instalacji gazowej i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone. Poproś sąsiadów , aby zwracali uwagę na
obcych. Jeśli masz telefon , zadzwoń o różnych porach i porozmawiaj z dzieckiem. Schowaj przed nim wszystkie lekarstwa;

• nie ujawniaj swoim pociechom miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów;

• w domu, obok telefonu, powinna znajdować się kartka z odnotowanymi numerami telefonów do pracy: Mamy, Taty lub
bliskich członków rodziny (np. dziadkowie). Warto również wskazać numery do: Policji. Pogotowia Ratunkowego i Gazowego,
Straży Pożarnej.

W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk. Woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, jest niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów dla tego przekaż swojemu dziecku następujące informacje:

• kąp się w tylko w miejscach odpowiednio organizowanych, oznakowanych i pod opieką dorosłych,

• nie wchodź do wody wbrew zakazom ratownika, oraz w czasie kiedy wywieszona jest czerwona flaga,

• nie wchodź do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy też dłuższym opalaniu,

• w czasie kąpieli nie krzycz i dla zabawy nie wzywaj pomocy jeśli faktycznie nie jest Ci potrzebna,

• przed wejściem do wody skorzystaj z natrysku, a jeśli go nie ma, to ochłodź całe ciało wodą,

• przed każdym pierwszym skokiem do wody sprawdź jej głębokość i w miarę możliwości dno,

• przy użytkowaniu sprzętu wodnego ( kajak, rower wodny, skuter itp. ) należy bezwzględnie zaopatrzyć się w kapok.

Korzystając ze sprzętu pływającego, mimo że umiesz pływać, nie przeceniaj swoich umiejętności! Pamiętaj o tym, że na plaży i kąpieliskach wypoczywają inni, pozwól i im przyjemnie spędzić czas nad wodą. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek należy:

• dokładnie sprawdzić komu powierzamy opiekę nad dzieckiem;

• ustalić jakie ta osoba ma przygotowanie i doświadczenie zawodowe;

• uzyskać informacje jakie wrażenia wynieśli uczestnicy organizowanych przez nią poprzednich imprez;

• ustalić dokładny adres przebywania dziecka, warunki socjalne i opieki medycznej;

• precyzyjnie ustalić środki przewozowe. W razie wątpliwości co do stanu technicznego np. autobusu należy natychmiast
powiadomić policję drogową lub najbliższy posterunek policyjny;

• dziecko wyposażyć w wykaz zabranych przedmiotów. Najbardziej wartościowe należy oznaczyć (np. poprzez naszycie
inicjałów);

• przekazać dziecku drobną kwotę pieniędzy oraz kartkę z dokładnym adresem domowym i numerami telefonów do domu,
do pracy rodziców, (można włożyć do walizki gotowe, zaadresowane koperty z naklejonymi znaczkami).

Wakacje są okresem sprzyjającym kontaktom seksualnym młodzieży. Przeprowadź rozmowę na temat konsekwencji nieprzemyślanych zachowań - przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, środki uzależniające, powroty późną porą, wyzywające zachowanie lub ubranie.