CenterMed Katowice w programie POZ PLUS

Data utworzenia: 2018-08-16

CenterMed Katowice w programie POZ PLUS

Centermed Katowice 2 Sp. z o.o. jako jedna z 45 placówek w kraju bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS nr projektu : POWR.05.02.00-00-0039/17”. 

Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. 
Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.

Pacjent uzyska wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarzy POZ i pielęgniarek, lekarze specjaliści – diabetolog, neurolog, endokrynolog, kardiolog, ortopeda,  dietetyk i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci.
Więcej informacji nt. programu pacjenci uzyskają kontaktując się z koordynatorami projektu.

Koordynatorami projektu są:

Katarzyna Marzec – 795 135 088
Sonia Kita –              505 561 756

Realizacja programu nastąpi w okresie 01.08.2018 – 31.12.2019.