Minister zdrowia gościł w przychodni CenterMed w Tarnowie

Data utworzenia: 2018-10-31

Minister zdrowia gościł w przychodni CenterMed w Tarnowie

Minister zdrowia, prof. Łukasz Szumowski, Pani wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko oraz pracownicy Ministerstwa gościli w przychodni CenterMed w Tarnowie. Celem wizyty była prezentacja pilotażowego projektu integracji opieki medycznej i społecznej dla seniorów w mieście, zwiedzanie przychodni „e-zdrowia” Grupy CenterMed (otwarta w 2014 roku, w pełni zinformatyzowana. Posiada elektroniczną dokumentację, e-receptę, e-zwolnienia, e-skierowania – zgodną ze strategią Ministerstwa Zdrowia).

Delegacja Ministerstwa wybrała CenterMed, ponieważ firma już od kilku lat, z własnej inicjatywy, prowadzi elementy opieki koordynowanej. Lekarze rodzinni współpracują m.in. z diabetologami, alergologami, kardiologami dzięki czemu pacjenci szybko rozpoczynają leczenie. CenterMed w Katowicach i w Kielcach bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”. 

Gospodarz spotkania Prezes Zarządu Grupy lek.med. Andrzej Witek zademonstrował projekt integracji opieki medycznej i społecznej dla seniorów. - „Od lat wspieramy z własnych środków profilaktykę osób starszych. W ramach profilaktyki, edukacji prozdrowotnej prowadzona jest na przykład bezpłatna „Szkoła Leczenia Astmy i Innych Chorób Alergicznych, zainteresowaniem cieszą się warsztaty dla chorujących na cukrzycę i ich rodzin. Osoby, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają opieki, powinny otrzymać szerokie wsparcie oparte na nowoczesnych technologiach które łączą różne podmioty medyczne. Było by ono kierowane głównie do osób samotnych, ale również tych, którymi – z różnych przyczyn - najbliższa rodzina nie jest w stanie się zaopiekować. Pomoc powinna być udzielana w domu, osiedlu lub podczas dziennego pobytu w ośrodku wsparcia.”. – mówił Prezes Witek.

„Przychodnie Grupy objęte są procesem akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Centrum Monitorowania Jakości Ministerstwa Zdrowia. Dokładnie tydzień temu uzyskaliśmy akredytacje przychodni z Tarnowa” – nadmienił Prezes.

O tym wszystkim ministrowie rozmawiali z zespołem CenterMed.  Zapoznali się także  z projektami prospołecznymi i prozdrowotnymi wspieranymi przez CenterMed. Sporo uwagi było poświęcone działalności Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej których jednym z pomysłodawców był CenterMed. W 2018 roku w zajęciach i spotkaniach w czterech klubach MCAS bierze udział ponad 600 tarnowian w wieku powyżej 55 roku życia.

Grupa CenterMed to polska sieć przedsiębiorstw medycznych, które oferują szeroką opiekę medyczną: od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, fizjoterapię, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed prowadzi też działalność w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób i badań klinicznych. Wspiera różnorodne inicjatywy, dotyczące między innymi edukacji zdrowotnej. Pierwsza przychodnia CenterMed powstała w 1997 roku w Tarnowie, obecnie grupa liczy 19 placówek medycznych w największych miastach w Polsce.