Certyfikat akredytacyjny od Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla małopolskich placówek CenterMed

Data utworzenia: 2019-02-01

Certyfikat akredytacyjny od Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla małopolskich placówek CenterMed

Minister Zdrowia przyznał certyfikat dla CenterMed, potwierdzając tym samym spełnienie przez nasze Centrum Medyczne wszystkich standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich placówkach w Tarnowie, w Zgłobicach oraz Brzesku.

Certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie “Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.