Nowy psycholog w CenterMed Bochnia

Data utworzenia: 2019-06-13

Nowy psycholog w CenterMed Bochnia

Informujemy, że w dniu 03.07.2019 do naszego zespołu w placówce CenterMed Bochnia dołącza Anna Pawlik – psycholog. 

Wykaz działań realizowanych w placówce Centermed w Bochni

1.    Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w postaci:

•    diagnozy rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci 
i młodzieży,
•    wsparcie psychologiczne dzieci u których występują zaburzenia 
w funkcjonowaniu poznawczym i/lub emocjonalno społecznym, i/lub trudności adaptacyjne w przedszkolu czy szkole,
•    wsparcie psychologiczne dzieci i ich rodziców w sytuacjach kryzysowych takich jak rozwód, śmieć czy choroba bliskich osób, itp.
•    udzielanie porad wychowawczych rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci 
w celu poszerzenia ich kompetencji rodzicielskich,

2.    Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych, obejmująca konsultacje i poradnictwo psychologiczne.