Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Data utworzenia: 2020-01-21

Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

W związku z realizacją projektu „Katowickiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie.

Projekt skierowany jest do kobiet, mieszkanek Katowic i miast ościennych, od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej oraz ich partnerów życiowych oraz innych osób wspierających kobiety ciężarne, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada zajęcia z lekarzem ginekologiem, położną, psychologiem, fizjoterapeutą, masażystą, dietetykiem, seksuologiem, pedagogiem, muzykoterapeutą, arteterapeutą. Projekt realizowany będzie w formie zajęć wykładowych oraz warsztatowych.

Zajęcia odbywać się będą w wybrane dni od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w siedzibie CenterMed Katowice przy ulicy Bocheńskiego 38A.

Realizacja cyklu zajęć odbywać się będzie w okresach dwumiesięcznych:

1.       Lipiec 2019 – Sierpień2019
2.       Sierpień 2019 – Wrzesień 2019
3.       Wrzesień 2019 – Październik 2019
4.       Październik 2019 – Listopad 2019
5.       Listopad 2019 – Grudzień 2019
6.       Grudzień 2019 – Styczeń 2020
7.       Styczeń 2020 – Luty 2020
8.       Luty 2020 – Marzec 2020
9.       Marzec 2020 – Kwiecień 2020
10.   Kwiecień 2020 – Maj 2020
11.   Maj 2020 – Czerwiec 2020
12.   Czerwiec 2020 – Lipiec 2020
13.   Lipiec 2020 – Sierpień 2020
14.   Sierpień 2020 – Wrzesień 2020
15.   Wrzesień 2020 – Październik 2020
16.   Październik 2020 – Listopad 2020 

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie przedstawienie zaświadczenia od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach edukacji przedporodowej. Aby zakwalifikować się do programu niezbędne jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy pod adresem:
biuro-katowice@centermed.pl lub kkowalska@centermed.pl

Równocześnie prosimy o wskazanie terminu cyklu Katowickiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa, którym są Państwo zainteresowani