Badanie kliniczne nowego leku na atopowe zapalenie skóry w Krakowie

Data utworzenia: 2019-09-24

Badanie kliniczne nowego leku na atopowe zapalenie skóry w Krakowie

Informujemy, że trwa badanie kliniczne mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności nowego leku opracowanego dla dorosłych pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, u których wystąpiła niewystarczająca odpowiedź na podawaną doustnie cyklosporynę A lub jej nietolerancję bądź, u których kontrolowanie schorzenia za pomocą tego leku jest niewystarczające lub występuja przeciwskazania do jego stosowania. 

Wszyscy uczestnicy badania będą otrzymywać badany lek w zastrzykach co drugi tydzień przez okres do 26 tygodni. Badanie obejmie 17 wizyt w ośrodku badawczym w przypadku każdego z uczestników. 

Z udziałem w badaniu klinicznym nie wiążą się żadne koszty, a uzasadnione wydatki związane z podróżą zostaną zwrócone. 

Aby dowiedzieć sie więcej na temat tego badania i jak do niego dołączyć, prosimy o kontakt: 

Dr Paweł Brzewski, CenterMed Kraków Sp. z.o.o., nr telefonu +48 600 244 514