Informacja dotycząca zwolnień na opiekę dla rodziców

Data utworzenia: 2020-03-11

Informacja dotycząca zwolnień na opiekę dla rodziców

W związku z zamknięciem placówek oświatowych informujemy, że lekarze NIE wystawiają zwolnienia na opiekę dla rodziców, których dzieci nie pójdą do żłobka, przedszkoli lub szkoły. Rodzic składa wniosek BEZPOŚREDNIO u płatnika o zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek ten otrzymasz, jeśli jesteś zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tym dzieckiem oraz jeśli:

  • zamknięcie placówki było nieprzewidziane – dowiedziałeś się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki,
  • nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku,
  • nie został wykorzystany limit 60 zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym.

Ważne!

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Jakie dokumenty powinieneś złożyć, aby otrzymać zasiłek? Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy złóż u płatnika zasiłku:

  • oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły,
  • wniosek o zasiłek na druku Z-15a.