Nowy ośrodek wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w Sulejowie

Data utworzenia: 2021-08-25

Nowy ośrodek wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w Sulejowie

Od 01.09.2021 otworzony zostanie kolejny Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno -Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, który swoim zasięgiem obejmuje aglomerację piotrkowską. Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 przy ul. Piotrkowskiej 26/30 w Sulejowie. 

Ośrodek, podobnie jak te już istniejące w Kielcach, Łodzi oraz Opatowie jest nową marką Grupy CenterMed, która nosi nazwę „Bliżej”. Celem ośrodków jest wsparcie psychologiczne dla dzieci we własnym środowisku, jak najbliższej swojego miejsca zamieszkania co pomoże uchronić dzieci zmagające się z problemami natury psychologicznej przed trafianiem do szpitali psychiatrycznych.

– Dostrzegamy rosnące problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zwłaszcza w tym wyjątkowo trudnym czasie pandemii. Cieszymy się, że  dzięki kontraktom z Narodowym Funduszem Zdrowia możemy dołożyć cegiełkę do pozytywnych zmian w ochronie zdrowia psychicznego najmłodszych.  Pomoc w centrach jest bezpłatna, niepotrzebne jest skierowanie. Cały czas staramy się rozszerzać działalność o nowe ośrodki – mówi Bartłomiej Ostręga, prezes CenterMed Kielce oraz koordynator ośrodków. 

W nowo powstałej poradni najmłodsi pacjenci otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa, terapeuty środowiskowego oraz psychoterapeutów.  Trafią tutaj dzieci, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale nie wymagają interwencji psychiatry. Otrzymają one pomoc ekspercką bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, co w założeniu zmniejszy zdecydowanie stres oraz sprawi, że opieka będzie się odbywać w bardziej znanym dziecku środowisku. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie też usprawniony kontakt z opiekunem oraz szkołą dziecka, co przełoży się na korzystne efekty również poza murami samej poradni.

Z konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej będą mogły skorzystać osoby uczące się do 21 roku życia oraz ich rodzice i opiekunowie prawni.