Kolejny ośrodek psychologiczny dla dzieci i młodzieży w województwie łódzkim

Data utworzenia: 2023-01-27

Kolejny ośrodek psychologiczny dla dzieci i młodzieży w województwie łódzkim

Od stycznia 2023r. w CenterMed działa Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I model referencyjny, który oferuje pomoc psychologiczną dla powiatu opoczyńskiego. Ośrodek działa pod marką „Bliżej” i mieści się w Opocznie przy ulicy Armii Krajowej 2. To już piąty Ośrodek działający w ramach struktury Grupy CenterMed.

 

Ośrodek oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. Wsparcie realizowane jest w postaci spotkań indywidualnych oraz grupowych sesji wsparcia psychospołecznego. Zgłoszenie do ośrodka nie wymaga posiadania skierowania.

„Ochrona zdrowia psychicznego staje się jednym z większych wyzwań społecznych w Polsce i na świecie. Pandemia oraz obecna sytuacja związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie wystawiła na próbę kondycję psychiczną nas wszystkich, również dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież które borykają się z problemami zdrowia psychicznego wymagają profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Znajdą je na pewno w tym miejscu" – mówi Bartłomiej Ostręga, dyrektor operacyjny CenterMed, koordynator ośrodków psychologicznych „Bliżej” Grupy CenterMed.

CenterMed wspiera założenia reformy psychiatrii w kraju.  

W związku z potrzebą pilnych zmian w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Ministerstwo Zdrowia zajmuje się wdrożeniem reformy, której celem jest stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym zaburzeń psychicznych oraz ich rodzinom.

Głównym celem reformy jest m.in. zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży w kraju właściwej opieki psychiatrycznej poprzez wyrównywanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami oraz zapobieganie nadmiernemu obciążeniu oddziałów psychiatrycznych poprzez rozwój pomocy dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi na pozostałych poziomach referencyjnych.

„Wpisujemy się w tą koncepcje prowadząc ośrodki psychologiczne również w powiatach, które do tej pory na mapie Polski były tzw. „białymi plamami”. Staramy się dotrzeć z naszymi świadczeniami wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba.” – dodaje Bartłomiej Ostręga