Rehabilitacja ogólnoustrojowa

  • rehabilitacja w warunkach pobytu dziennego 
  • fizjoterapia narządu ruchu 
  • doświadczony zespół terapeutyczny 

Więcej o usłudze

Praca zespołu terapeutycznego – lekarzy, rehabilitantów i fizjoterapeutów – zmierza do odtworzenia lub kompensacji funkcji utraconych w wyniku choroby tak, aby pacjent mógł maksymalnie samodzielnie realizować swoje potrzeby życiowe.

Dla Kogo

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach ośrodka dziennego przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają intensywnej rehabilitacji i nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

Opis

Do podstawowych zadań Oddziału dziennego należy udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach pobytu dziennego, w skład, których wchodzą, co najmniej 2 porady lekarskie, ćwiczenia i zabiegi. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych. Praca zespołu terapeutycznego – lekarzy, rehabilitantów i fizjoterapeutów – zmierza do odtworzenia lub kompensacji funkcji utraconych w wyniku choroby tak, aby pacjent mógł maksymalnie samodzielnie realizować swoje potrzeby życiowe.

Skierowanie może być wystawiane przez lekarza szpitalnego oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego lub lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej oraz lekarza POZ w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Cena

Finansowana z NFZ

Miejsce Realizacji

CenterMed Poznań

Pobierz kartę
usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi