Medycyna Pracy

  • grafik dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa
  • indywidualne podejście
  • lekarze profilaktycy dostępni codziennie

Więcej o usłudze

Mając na względzie wymogi przepisów w zakresie opieki profilaktycznej jaką pracodawcy są zobowiązani zapewnić swoim pracownikom, CenterMed oferuje kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy.

Dla Kogo

Dla klientów instytucjonalnych.

Opis

Oferta w ramach Poradni Medycyny Pracy: badania wstępne, okresowe i kontrolne; badania do celów sanitarno-epidemiologicznych; diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazowa, EKG; audiometria i spirometria; badania kierowców, konsultacja lekarzy specjalistów; wystawianie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy.
Oferta dodatkowa: szkolenia nt. profilaktyki zapobiegającej powstawaniu chorób zawodowych oraz przeciwdziałania czynnikom ryzyka występujących na danych stanowiskach pracy; udział w komisjach BHP.
Co nas wyróżnia? 
Indywidulane podejście do klienta i personalizacja usług – grafik dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa; możliwość kierowania większej ilości pracowników w ciągu jednego dnia; lekarze profilaktycy dostępni codziennie; możliwość wykonania badań w ciągu jednego dnia. Więcej informacji w zakładce Medycyna Pracy.

Cena

Indywidualna. Aby podpisać umowę skontaktuj się z naszym biurem. 

Przygotowanie do badań

Na niektórych stanowiskach pracy wymagane jest zgłoszenie się do Poradni na czczo, w celu wykonania badań analitycznych krwi.

Miejsce Realizacji

Placówki CenterMed w całej Polsce

Pobierz kartę
usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi