Medycyna Podróży

  • szczepienia przed wyjazdem
  • doradztwo dla przewlekle chorych
  • informacje dla rodziców, co powinni wiedzieć przed wyjazdem z dzieckiem
  • doradztwo certyfikowanych lekarzy

Więcej o usłudze

Celem wizyty lekarskiej w Centrum Medycyny Podróży w Tarnowie jest przedstawienie zagrożeń zdrowotnych oraz środków profilaktycznych, które wyeliminują ryzyko powikłań zdrowotnych, związanych z narażeniem zapadnięcia na chorobę w kraju, do którego wyjeżdżamy. 

Dla Kogo

Każda osoba, planująca wyjazd obarczony ryzykiem zachorowania, powinna udać się na konsultację specjalistyczną w terminie
co najmniej 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem.

Opis

Zagraniczne wyjazdy, szczególnie do krajów rozwijających się, wiążą się z narażeniem na egzotyczne drobnoustroje, a warunki sanitarne
i poziom oraz dostępność opieki medycznej w takich rejonach najczęściej odbiegają od europejskich standardów.

Podczas wizyty lekarskiej pacjent otrzyma informacje na temat:

  • przygotowania do podróży w taki sposób, aby była ona bezpieczna dla zdrowia
  • profilaktyki przed wyjazdem dla dorosłych i dzieci (w tym profilaktyka malarii)
  • szczepień obowiązkowych i zalecanych w podróży do danego kraju
  • wyposażenia apteczki podróżnej.

Miejsce Realizacji

CenterMed Tarnów 

Pobierz kartę
usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi