Informacje w sprawie szczepień przeciw COVID-19 w CenterMed Warszawa Sp. Z o.o.

WAŻNA INFORMACJA!!! ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE ZE STRONY PACJENTÓW PRZYCHODNI AKADEMICKICH ORAZ INFORMACJI WYSŁANEJ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU NFZ PRZEZ CENTRUM EZDROWIA ZMIENIONE ZOSTAŁY PROPORCJE UDOSTĘPNIONYCH TERMINÓW: 10% TERMINÓW ZOSTAŁO PRZEKAZANYCH DO DYSPOZYCJI INFOLINII 989 ORAZ PACJENT.GOV.PL A 90% TERMINÓW DLA REZERWACJI PRZEZ PUNKT SZCZEPIEŃ.
PROPORCJE MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE


GODZINY OTWARCIA PRZYCHODNI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.
PRZYCHODNIE I REJESTRACJA OSOBISTA SĄ CZYNNE WYŁĄCZNIE W CIĄGU DNIA, W TYCH SAMYCH GODZINACH CO ZAWSZEZe względu na dynamiczne zmiany w zakresie wytycznych rządowych zalecamy śledzenie oficjalnych stron:

https://www.gov.pl/szczepimysie

Bezpłatny, całodobowy numer ogólnopolskiej infolinii szczepień: 989.
Dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: +48 22 62 62 989.

Zgodnie ze stanem wiedzy Przychodni Akademickich CenterMed na dzień 2021-01-13 godz. 8:00 przekazujemy informacje:

KIEDY URUCHAMIANA JEST REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA? KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ JAKO PIERWSZY?

W dniu 2021-01-15 ma rozpocząć się proces rejestracji na szczepienia w kolejności opisanej w Narodowym Programie Szczepień; W pierwszej kolejności będą prowadzone zapisy dla osób które mają więcej niż 80 lat. (Wiek ustalany jest rocznikowo czyli osoby urodzone w roku 1941 i wcześniej)

Rejestracja dla osób 80+ otwiera się od dnia 15.01.2021
Rejestracja dla osób 70+ otwiera się od dnia 22.01.2021

Powyższe grupy Pacjentów będą mieć elektroniczne skierowania wystawione przez Ministerstwo Zdrowia. Wystarczy skontaktować się w celu umówienia terminu i lokalizacji szczepienia (patrz. JAK SIĘ ZAPISAĆ). Nie ma potrzeby drukowania skierowania – jest ono w komputerze a punkt szczepień ma do niego dostęp. Fakt posiadania skierowania jest weryfikowany na etapie rejestracji terminu.

MAM MNIEJ NIŻ 70 LAT, KIEDY JA MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ?

Narodowy Program Szczepień zakłada stopniowe otwierania zapisów dla kolejnych grup wiekowych oraz grup zawodowych tj. pracownicy sektora edukacji. Nie ma na dzień dzisiejszy wyznaczonych terminów otwarcia rejestracji. Zalecamy aktywne śledzenie informacji udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ WYKONYWANIE SZCZEPIEŃ?

Szczepienia populacyjne przeciw COVID-19 rozpoczynają się pod koniec stycznia.
Pierwsze terminy szczepień przypadają na dni od 25 do 29 stycznia 2021
(W pierwszej kolejności, rejestracja na te terminy wyłącznie dla osób w wieku kolejno 80+ i 70+)

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zapisy na szczepienia mają być możliwe na 3 sposoby:
a) poprzez ogólnopolską infolinię (tel. 989)
b) przy wykorzystaniu Indywidualnego Konta Pacjenta pod adresem pacjent.gov.pl
c) w punktach szczepień

GDZIE SĄ PRZEPROWADZANE SZCZEPIENIA?

Listę wszystkich punktów szczepień można odszukać na stronie https://www.gov.pl/szczepimysie lub uzyskać informacje pod numerem infolinii.

GDZIE WYKONUJE SZCZEPIENIA PRZYCHODNIA AKADEMICKA CENTERMED?

Przychodnia Akademicka CenterMed zgłosiła 3 punkty szczepień:
1. Waryńskiego 10a
2. Żwirki i Wigury 95/97
3. Krakowskie Przedmieście 24/26

JAK UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?
W pierwszej kolejności warto zapoznać się z Narodowym Programem Szczepień. Ogólne informacje można uzyskać pod numerem ogólnopolskiej infolinii 989 i na stronie https://www.gov.pl/szczepimysie

Począwszy od 13.01.2021 godz. 18:00 będą na stronie www.centermed.pl/warszawa publikowane zaktualizowane informacje dotyczące rejestracji w naszych punktach szczepień
(w ślad za wytycznymi rządowymi).

Dedykowane szczepieniom numery telefonów są czynne w dni robocze od 7:00 do 18:00:
Waryńskiego 22 592 48 50
Żwirki 22 592 48 51
Krakowskie 22 592 48 54
Wyjątkiem są dni w których uruchamiana jest rejestracja terminów dla nowych grup wiekowych lub zawodowych, w razie dostępnych miejsc jesteśmy gotowi do przyjmowania zapisów od północy.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE W PUNKCIE AKADEMICKIEJ PRZYCHODNI?

Jeśli jesteś w grupie dla której jest aktualnie prowadzona rejestracja, skorzystaj z kontaktu telefonicznego z przychodnią akademicką CenterMed. Możesz zadzwonić na jeden z naszych numerów dedykowanym szczepieniom.

ILE OSÓB BĘDZIE SZCZEPIONYCH TYGODNIOWO?

W PIERWSZYCH TYGODNIACH SZCZEPIEŃ, ZE WZGLĘDU NA BARDZO OGRANICZONĄ ILOŚĆ PREPARATU, KAŻDY PUNKT SZCZEPIEŃ MA DYSPONOWAĆ 30 DAWKAMI TYGODNIOWO (informacja przekazana przez Ministerstwo Zdrowia podczas szkoleń). Taka sytuacja ma się utrzymać do końca Marca. Jeśli Polska otrzyma większe ilości szczepionek sytuacja ulegnie zmianie.

CZY LEPIEJ REJESTROWAĆ SIĘ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĘ CZY BEZPOŚREDNIO W PRZYCHODNI?
Jesteśmy, jak każdy inny punkt szczepień w Polsce, zobowiązani do udostępnienia 50% terminów dla użytku infolinii 989 oraz systemu online na pacjent.gov.pl

Oznacza to, że aktualnie 15 miejsc tygodniowo jest dostępnych do zarezerwowania wyłącznie poprzez kontakt z punktem szczepień a kolejne 15 miejsc jest dostępne zarówno dla punktu szczepień jak i rejestracji ogólnopolskiej.

Warto podkreślić, że nie jest planowana żadna rejonizacja szczepień co oznacza, że z każdego punktu szczepień może korzystać dowolny Pacjent. Z tego powodu, w razie dużego zainteresowania szczepieniami w przychodniach akademickich możliwe jest, że szybsze terminy będzie można uzyskać w innych punktach szczepień (dostęp przez infolinię 989 oraz pacjent.gov.pl)

NIE JESTEM W GRUPIE DLA KTÓRYCH RZĄD URUCHOMIŁ REJESTRACJE, CZY PRZYCHODNIA PROWADZI WŁASNE LISTY ZAPISÓW?

Zgodnie z obowiązującym prawem, jesteśmy zobowiązani do wdrożenia przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do szczepień przeciwko COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia na szkoleniach przekazało wytyczne, że na początku rejestracji dla „Grupy 1” jedynym kryterium dostępu do zapisów na szczepienia populacyjnych jest wiek Pacjenta.

We względu na wyznaczenie konkretnej kolejności zapisów na szczepienia w Narodowym Programie Szczepień oraz realizacji rejestracji Pacjentów w centralnym systemie eRejestracji (powiązanej z mechanizmem zamawiania szczepionek do przychodni) – nie mamy technicznej możliwości otworzenia zapisów z wyprzedzeniem.

W dniu 15 stycznia rozpoczyna się proces eRejestracji na szczepienia dla grup Pacjentów wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. W tym samym czasie URUCHOMIMY TAKŻE LISTY ZAINTERESOWANYCH, które będą funkcjonowały także jako listy informacyjne oraz rezerwowe. Pod warunkiem spełnienia kryteriów, osoby z listy zainteresowanych będą zgodnie z kolejnością wpisów informowane o możliwości zaszczepienia i rejestrowane w systemie eRejestracji. Nie oznacza to, że wpis na listę zainteresowanych gwarantuje zajęcie miejsca w kolejce. Lista zainteresowanych ma służyć jako dodatkowe narzędzie służące do informowania zainteresowanych osób. Choćby ze względu na fakt, że każdorazowo w momencie uruchomienia zapisów (dodanie grafików) 50% miejsc jest „poza pełną kontrolną” przychodni (patrz. JAK SIĘ ZAPISAĆ), nie mamy pełnego wpływu na proces rejestracji w naszych punktach szczepień.

JESTEM CHORY NA CHOROBĘ PRZEWLEKŁĄ, CZY PRZYSŁUGUJE MI SZYBSZY TERMIN?

Na dzień dzisiejszy, informacja udzielona podczas szkoleń przez Ministerstwo Zdrowia to: „nie ma żadnych dodatkowych kryteriów, poza kryterium wieku podczas zapisów osób w wieku 80+ oraz 70+”. W Narodowym Programie Szczepień są informacje dotyczące kryteriów medycznych i z tego powodu oczekujemy, że po rozpoczęciu procesu szczepień populacyjnych Ministerstwo Zdrowia może zacząć wydawać nowe wytyczne.

Nie mamy na ten moment zgody Ministerstwa Zdrowia aby Pacjentów z chorobami przewlekłymi ale młodszych niż 70 lat umawiać na szczepienia – wszelkie aktualności będziemy przekazywać na stronie internetowej www.centermed.pl/warszawa – sugerujemy także wpisanie się przez osoby z chorobami przewlekłymi na listę zainteresowanych szczepieniami prowadzoną od 15 stycznia przez nasze punkty szczepień.

CZY NA SZCZEPIENIE POTRZEBUJE SKIEROWANIE OD LEKARZA RODZINNEGO?
W celu rezerwacji terminu w centralnym systemie eRejestracji skierowanie jest wymagane ALE pierwsze grupy Pacjentów mają skierowania wygenerowane automatycznie.

Osoby w wieku 80+ a następnie 70+ będę mieć automatycznie wygenerowane skierowanie w systemie elektronicznym (wystawione przez Ministerstwo Zdrowia). Skierowania nie trzeba drukować. Punkt szczepień ma dostęp poprzez komputer a fakt posiadania skierowania jest weryfikowany podczas rejestracji na termin szczepienia.

Lekarz POZ ma mieć możliwość wystawienia skierowania dla osób bez numeru PESEL. Szczepienia mają być wykonywane w ściśle określonych terminach dla grup podanych w Narodowym Programie Szczepień (kryterium wieku i inne). W tym momencie lekarz POZ nie ma uprawnień aby przyspieszyć termin szczepienia.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJE SZCZEPIEŃ W PRZYCHODNIACH AKADEMICKICH CENTERMED?

Dokładamy wszelkich starań aby najlepiej odpowiedzieć na potrzeby Pacjentów pozostających pod naszą opieką!

Osobami imiennie odpowiedzialnymi są:

a) Dyrektor ds. Rozwoju, Jakub Witek odpowiedzialny za systemy informatyczne przychodni i proces rejestracji do szczepień.
b) Starszy Specjalista ds. Obsługi Klienta, Agnieszka Pisarska odpowiedzialna za rejestracje telefoniczną i kontakt z Pacjentami,
c) Dyrektor Medyczny, lek. Jacek Antoniak odpowiedzialny za standardy kliniczne.