Polityka prywatności

Szanowni Pacjenci

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.

W związku z tym informujemy Państwa na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

 

Aby zapoznać się z szczegółowymi informacjami, proszę wybrać link konrektnej spółki CenterMed:

CenterMed Sp. z o.o.

CenterMed Warszawa Sp. z o.o.

CenterMed Kraków Sp. z o.o.

CenterMed Poznań Sp. z o.o.Administrator portalu www.centermed.pl (CenterMed sp. z o.o.) przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną prywatności użytkowników portalu. W celu zabezpieczenia danych zgromadzonych w ramach Elektronicznej Kartoteki Pacjenta Administrator stosuje sprawdzone w bankowości internetowej mechanizmy ochrony informacji - w szczególności Administrator stosuje bezpieczną transmisje danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu SSL.

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z portalu

Dla poprawnego działania portalu konieczne są:

  • przeglądarka stron WWW obsługująca język JavaScript,
  • włączona w przeglądarce obsługa plików cookies.

Zalecane są:

  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 px
  • dla systemów Windows jedna z wymienionych przeglądarek:
  • Internet Explorer od wersji 7,
  • Mozilla Firefox od wersji 3.5,
  • Opera od wersji 10,
  • Chrome od wersji 5.
  • dla systemów iOS przeglądarka Safari od wersji 5.

Programem niezbędnym dla prawidłowego działania niektórych stron Portalu jest program Acrobat Reader (do odczytu dokumentów). Jest on udostępniany przez producenta nieodpłatnie pod wskazanymi w portalu adresami.