CenterMed Katowice: Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany przez CenterMed Katowice Sp. z o.o.


Projekt „Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020."

Cel projektu: poprawa zdrowia i poprawa jakości życia oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu poprzez zwiększenie dostępności do kompleksowych, wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietami w ciąży i dziećmi w okresie prenatalnym w województwie śląskim, w szczególności w Katowicach oraz w miastach ościennych.

Projekt skierowany jest do kobiet, mieszkanek Katowic i miast ościennych, od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej oraz ich partnerów życiowych oraz innych osób wspierających kobiety ciężarne, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada zajęcia z lekarzem ginekologiem, położną, psychologiem, fizjoterapeutą, masażystą, dietetykiem, seksuologiem, pedagogiem, muzykoterapeutą, arteterapeutą. Projekt realizowany będzie w formie zajęć wykładowych, warsztatowych oraz ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia odbywać się będą w wybrane dni od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w siedzibie CenterMed Katowice przy ulicy Bocheńskiego 38A.

Realizacja cyklu zajęć odbywać się będzie w okresach dwumiesięcznych:

1. Lipiec 2019 – Sierpień2019
2. Sierpień 2019 – Wrzesień 2019
3. Wrzesień 2019 – Październik 2019
4. Październik 2019 – Listopad 2019
5. Listopad 2019 – Grudzień 2019
6. Grudzień 2019 – Styczeń 2020
7. Styczeń 2020 – Luty 2020
8. Luty 2020 – Marzec 2020
9. Marzec 2020 – Kwiecień 2020
10. Kwiecień 2020 – Maj 2020
11. Maj 2020 – Czerwiec 2020
12. Czerwiec 2020 – Lipiec 2020
13. Lipiec 2020 – Sierpień 2020
14. Sierpień 2020 – Wrzesień 2020
15. Wrzesień 2020 – Październik 2020
16. Październik 2020 – Listopad 2020

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie przedstawienie zaświadczenia od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach edukacji przedporodowej.
Aby zakwalifikować się do programu niezbędne jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę.

Projekt jest realizowany jest od czerwca 2019 roku do końca listopada 2020 roku.

Całkowita wartość projektu: 140 871,60 PLN, w tym kwota dofinansowania 131 010,59 PLN.