CenterMed Katowice: Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Projekt realizowany przez CenterMed Katowice Sp. z o.o.


Projekt „Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020." Cel projektu: poprawa zdrowia i poprawa jakości życia oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu poprzez zwiększenie dostępności do kompleksowych, wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietami w ciąży i dziećmi w okresie prenatalnym w województwie śląskim, w szczególności w Katowicach oraz w miastach ościennych.
Więcej >>

CenterMed Poznań: Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!

Projekt realizowany przez CenterMed Poznań Sp. z o.o.


Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. Ideą i głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15-29 lat. U podstaw założeń projektu leżą integracja i współpraca pomiędzy sektorami zdrowia i pomocy społecznej, wykorzystanie potencjału istniejącej siatki relacji między lekarzem pierwszego kontaktu a pacjentem oraz dopasowanie działań pomocowych do indywidualnych potrzeb pacjenta.


Więcej >>