Teleporady

Porada telemedyczna jest równoprawna osobistej wizycie w gabinecie lekarskim. W ramach tej usługi lekarz może zebrać wywiad, wykonać niektóre badania, wydać zalecenia, wystawić e-receptę, e-zwolnienie, e-skierowanie

Teleporada od stacjonarnej wizyty w przychodni powinna różnić się jedynie tym, że jest ona prowadzona za pomocą telefonu lub komputera. Lekarz postępuje zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Zanim zacznie się telewizyta lekarz musi zweryfikować tożsamość pacjenta, rozmowa jest poufna. Po przeprowadzeniu wywiadu i możliwych badań lekarz wystawi pacjentowi potrzebne dokumenty, a także zapisze wynik wizyty w EDM czyli Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wszystkie problemy techniczne należy zgłaszać, a lekarz i pacjent powinni upewnić się czy dobrze się zrozumieli i czy przekazane informacje były dobrze słyszane i zrozumiałe z obu stron.

Przed teleporadą można przekazać lekarzowi wyniki wcześniejszych badań czy zdjęcia niepokojących zmian skórnych. Nie należy wysyłać ich drogą mailową, jedynie poprzez udostępnione przez przychodnię narzędzie online, które zapewnia bezpieczeństwo danych, jest zgodne z prawem i wytycznymi RODO.

Co możesz uzyskać podczas teleporady ?

Kryzys- ilustracja

Korzyści płynące z teleporady
Kryzys- ilustacja

Jak zarejestrować się na teleporadę?

 • Skontaktuj się telefonicznie z wybraną placówką CenterMed
 • Zarejestruj się on-line
 • Skorzystaj z naszej infolinii: 801 404 402
 • Po poprawnym zarejestrowaniu usługi, we wskazanym dniu i godzinie, lekarz skontaktuje się z pacjentem wykorzystując podany numer telefonu. Prosimy o dostępność i gotowość do teleporady minimum 15 minut przed planowaną godziną telewizyty.
 • Chroń swoje dane osobowe i dane medyczne! Nigdy nie wysyłaj informacji ze swoimi danymi osobowymi (tekst, zdjęcia, skany) poprzez zwykłą wiadomości email. W kontakcie z lekarzem lub innym pracownikiem przychodni poproś o bezpieczny link dzięki któremu dostarczysz nam swoje dokumenty w bezpieczny sposób.
 • Ikona pobrania Bezpieczna wymiana danych z CenterMed
  Instrukcja dla Pacjenta

Poradnie realizujące usługę teleporad

 • alergologiczna
 • dermatologiczna
 • diabetologiczna
 • endokrynologiczna
 • ginekologiczna
 • internistyczna
 • kardiologiczna
 • otolaryngologiczna
 • neurologiczna
 • pediatryczna
 • pulmunologiczna
 • urologiczna
 • ortopedyczna
 • psychologiczna

CenterMed w liczbach

2 mln
Świadczeń medycznych
106 tys
Zdeklarowanych pacjentów
4323
Klientów korporacyjnych
823
Pracowników medyczynych