Medycyna sportowa

Zakres badań

Opis:

Zajmujemy się profilaktyką zdrowotną osób aktywnych fizycznie, a także leczeniem urazów i kontuzji. Lekarz medycyny sportowej przeprowadza badania lekarskie, decyduje o możliwości uprawiania sportu lub powrotu do treningów. Medycyna sportowa obejmuje opieką zarówno osoby uprawiające sport hobbystycznie, jak i zawodników.

O ofercie:

Nasza poradnia zajmuje się w szczególności:

•    kwalifikacją do uprawiania sportu - wykluczeniem wszelkich przeciwwskazań zdrowotnych,
•    badaniami okresowymi osób uprawiających sport i monitorowaniem, jakie zmiany zachodzą w organizmie pod wpływem uprawiania konkretnych dyscyplin sportu,
•    ustalaniem diet i metod żywienia sportowców,
•    wykrywaniem i zwalczaniem dopingu,
•    współpracą z trenerami przy doborze odpowiednich ćwiczeń,
•    monitorowaniem efektów stosowanych metod treningowych,
•    diagnostyką i leczeniem mikroprzeciążeń,
•    zapobieganiem kontuzjom,
•    leczeniem kontuzji i urazów powstałych podczas uprawiania sporu,
•    rehabilitacją sportowców i odnową biologiczną.

CenterMed zapewnia kompleksowy zakres usług medycyny sportowej i realizuje je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2016 r., w której wyróżnia się:

•    Badania wstępne przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21 roku życia (badania dla osób rozpoczynających uprawianie konkretnej dyscypliny sportowej).
•    Badania okresowe przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających konkretną dyscyplinę sportową oraz zawodnikom pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (kontrolne badania stanu zdrowia sportowców, powtarzane co 6 miesięcy).
•    Badania kontrolne przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających konkretną dyscyplinę sportową oraz zawodnikom pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy podczas uprawiania konkretnej dyscypliny sportu doznali urazu (są to badania związane z doznanymi kontuzjami i zachorowaniami).

Po wykonaniu badań lekarskich lekarz medycyny sportowej wydaje orzeczenie i zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.

Badania dla dzieci i dorosłych w CenterMed to:

•    Badania wykonywane zgodnie z przepisami prawa,
•    Wydawanie orzeczeń i zaświadczeń,
•    Kwalifikowanie do poszczególnych dyscyplin,
•    Kompleksowe badania laboratoryjne i diagnostyczne,
•    Konsultacje specjalistyczne.

Zakres badań lekarskich, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych jest uzależniony od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe czy kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika.

Z usług orzecznictwa sportowego w ramach badań medycyny orzeczniczej dla sportu mogą skorzystać:

•    sportowcy indywidualni (także dzieci powyżej 6 roku życia), którzy trenują w klubach sportowych i biorą udział w zawodach;
•    grupy zorganizowane;
•    kluby sportowe;
•    sportowcy amatorzy, którzy w odpowiedzialny sposób chcą regularnie monitorować stan swojego zdrowia.

Zapraszamy do wykonania kompleksowych badań orzeczniczych w CenterMed. Pamiętaj - mogą one kosztować znacznie mniej niż sprzęt czy strój sportowy, a zapewnią Tobie lub dziecku większe bezpieczeństwo w czasie aktywności!

Poza badaniami zapewnimy Ci także bezpłatną koordynację kolejnych badań w ramach ścieżki orzeczniczej:

•    pomożemy w doborze właściwego zestawu badań,
•    skoordynujemy wykonanie badań i konsultacji w ramach medycyny orzeczniczej dla sportu w dogodnym terminie, starając się minimalizować 
 

Miejsce Realizacji


Zgłoś prośbę o kontakt w sprawie oferty. Oddzwonimy!


Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi