Medycyna Podróży

Więcej o usłudze

Zakres badań

Zagraniczne wyjazdy, szczególnie do krajów rozwijających się, wiążą się z narażeniem na egzotyczne drobnoustroje, a warunki sanitarne
i poziom oraz dostępność opieki medycznej w takich rejonach najczęściej odbiegają od europejskich standardów.

Podczas wizyty lekarskiej pacjent otrzyma informacje na temat:

- przygotowania do podróży w taki sposób, aby była ona bezpieczna dla zdrowia
- profilaktyki przed wyjazdem dla dorosłych i dzieci (w tym profilaktyka malarii)
- szczepień obowiązkowych i zalecanych w podróży do danego kraju
- wyposażenia apteczki podróżnej.

Miejsce Realizacji

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi