Badanie słuchu

Więcej o usłudze

Zakres badań

- konsultacje protetyka słuchu
- dobór aparatów słuchowych (niemowlęta, dzieci, dorośli)
- indywidualny trening słuchu
- badania audiometryczne (audiometria impendancyjna, nadprogowa, słowna, tonalna wysokoczęstotliwościowa, otemisja akustyczna, tympanogram);
 

Miejsce Realizacji

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )

Pozostałe Usługi