Program finansowany przez NFZ

Dla kogo dedykowany jest program

Z programu profilaktycznego CHUK, czyli chorób układu krążenia możesz skorzystać jeśli:

 • masz swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w CenterMed,
 • jesteś między 35 a 65 rokiem życia,
 • nie rozpoznano u Ciebie do tej pory: choroby układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek lub rodzinnej hipercholesterolemii,
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystałeś z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) - również u innego świadczeniodawcy.

Jak wziąć udział i jak przebiega program

Żeby wykonać badania nie potrzebujesz skierowania. Wystarczy, że zgłosisz chęć udziału w Programie.

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio u lekarza pierwszego kontaktu,
 • przez formularz kontaktowy.
 • skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni dla Twojej lokalizacji numer telefonu:
  • Katowice tel. 32 701 97 59,
  • Kielce tel. 41 344 87 57,
  • Lublin tel. 81 537 19 86,
  • Tarnów tel. 14 646 68 72,
  • Warszawa tel. 22 592 48 49.

Biorąc udział w programie, masz zapewnione darmowe:

 • wywiad lekarski lub pielęgniarski,
 • wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz badań biochemicznych,
 • pomiary antropometryczne i wyliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)

Po ich wykonaniu, lekarz oceni, czy występuje u Ciebie ryzyko pojawienia się chorób układu krążenia. Na tej podstawie może Ci zalecić:

 • ponowne badania za 5 lat,
 • edukacja zdrowotna i ponowne badania za 5 lat,
 • pozostawanie pod kontrolą lekarza pierwszego kontaktu poza programem,
 • skierowanie na leczenie u lekarza specjalisty.

Dlaczego warto wziąć udział w programie profilaktyki CHUK?
 • możliwość wykonania darmowych badań bez skierowania,
 • szansa na wykrycie chorób układu krążenia na ich wczesnym etapie - tym samym szybkie rozpoczęcie leczenia,
 • podniesienie wiedzy na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia.

Nie czekaj - zgłoś się do programu profilaktyki CHUK i zadbaj o swoje zdrowie.


Nie kwalifikujesz się do programu?

Zaproponuj wykonanie badań swoim bliskim. Być może będą zainteresowani wzięciem udziału w programie.

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )