Jak zapisać dziecko do lekarza CenterMed ?

Pierwsze zgłoszenie

Po wyjściu ze szpitala rodzice zobowiązani są do zgłoszenia urodzenia dziecka w przychodni według swojego wyboru, gdyż nie ma już w Polsce rejonizacji pacjentów. Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka, podaniu numeru PESEL dziecka (numer ten można podać również później, tuż po nadaniu jeśli w momencie zgłoszenia dziecko nie ma go jeszcze nadanego) oraz okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu. Po takim zgłoszeniu do noworodka na wizytę przychodzi położna środowiskowa.

Zmiana przychodni

Chcąc zapisać (przepisać) dziecko do nowej przychodni należy wypełnić deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, okazać książeczkę zdrowia dziecka oraz dostarczyć kartę szczepień z poprzedniej przychodni. Następnie możemy już zapisać dziecko na wizytę do konkretnego lekarza.

Ważne Lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej można zmienić bezpłatnie dwa razy w roku. Dzieci można zapisać do poradni POZ w ramach NFZ w: