Certyfikaty

CenterMed Kielce Sp. z o.o.


Certyfikat Akredytacyjny
nr: 2020/P/3
Data wystawienia: 31.01.2020

W procesie akredytacji ocenianych jest kilkaset wskaźników charakteryzujących daną placówkę opieki zdrowotnej w obszarze jakości realizowanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów, takich jak wszechstronność opieki, przestrzeganie praw pacjenta, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa świadczonych usług, wiedza i doświadczenie zatrudnionego personelu, infrastruktura, system organizacyjny, komunikacja z pacjentami czy bezpieczeństwo i kompletność dokumentacji medycznej.

Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
Data wystawienia: 02.07.2020

Zakres certyfikacji: Świadczenie usług w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Diagnostyki USG, Poradni Medycyny Pracy, Poradni Psychologicznej, Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży, Leczenia Stomatologicznego, Usług Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej, rehabilitacji leczniczej.

CenterMed Warszawa Sp. z o.o.


Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
Data wystawienia: 05.04.2021

Świadczenie usług medycznych w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: laryngologii, chirurgii ogólnej, neurologii, okulistyki, ginekologii i położnictwa. Podstawowa opieka zdrowotna.

CenterMed Sp. z o.o.


Certyfikat Akredytacyjny
nr: 2018/P/75
Data wystawienia: 09.01.2019

W procesie akredytacji ocenianych jest kilkaset wskaźników charakteryzujących daną placówkę opieki zdrowotnej w obszarze jakości realizowanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów, takich jak wszechstronność opieki, przestrzeganie praw pacjenta, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa świadczonych usług, wiedza i doświadczenie zatrudnionego personelu, infrastruktura, system organizacyjny, komunikacja z pacjentami czy bezpieczeństwo i kompletność dokumentacji medycznej.

Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
Data wystawienia: 05.04.2021

Świadczenie usług medycznych w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Rehabilitacji Leczniczej, Medycyny Pracy, Diagnostyki Medycznej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

CenterMed Katowice Sp. z o.o.


Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
Data wystawienia: 05.04.2021

Świadczenie usług medycznych w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Dermatologii, otolaryngologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii urazowo-ortiopedycznej, chirurgii ogólnej, neurologii, okulistyki oraz poradni preluksacyjnej, kardiologii, diabetologii, endokrynologii, Rehabilitacja lecznicza w zakresie: fizjoterapii ambulatoryjnej, masażu leczniczego. Certyfikat Akredytacyjny
nr: 2019/P/121
Data wystawienia: 23.12.2019

W procesie akredytacji ocenianych jest kilkaset wskaźników charakteryzujących daną placówkę opieki zdrowotnej w obszarze jakości realizowanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów, takich jak wszechstronność opieki, przestrzeganie praw pacjenta, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa świadczonych usług, wiedza i doświadczenie zatrudnionego personelu, infrastruktura, system organizacyjny, komunikacja z pacjentami czy bezpieczeństwo i kompletność dokumentacji medycznej.