Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
Certyfikat Główny Nr:  173688-2015-AQ-POL-RvA

CenterMed Sp. z o.o. 

Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej: internistycznej, pediatrycznej i lekarza rodzinnego; usługi pielęgniarek i położnych środowiskowo- rodzinnych – w tym w domu chorego; usługi pielęgniarek opieki długoterminowej w domu chorego, promocji zdrowia. Usługi ambulatoryjnej, opieki specjalistycznej w poradniach: dermatologicznej, geriatrycznej, zdrowia psychicznego, wad postawy, diabetologicznej, alergologicznej, pulmonologicznej, laryngologicznej, reumatologicznej, ginekologicznej,  ortopedycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, urologicznej, neurologicznej, neurochirurgicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, hepatologicznej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, psychologicznej. Usługi w zakresie medycyny pracy oraz usługi w pracowniach USG, RTG, mammografii, endoskopii, oraz usługi sterylizacji narzędzi medycznych. Usługi medyczne w zakresie profilaktyki zdrowotnej związanej z wyjazdami zagranicznymi. Usługi rehabilitacji, zespół rehabilitacji domowej, ośrodek rehabilitacji dziennej, ośrodek rehabilitacji kardiologicznej.


ul. Chopina 3, 33-100 Tarnów
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, chorób wewnętrznych. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.


ul. Szkotnik 19, 33-100 Tarnów
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach: podstawowej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, pediatrycznej reumatologicznej, położniczo-ginekologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii  ogólnej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgiczna, chorób wewnętrznych, pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka, chorób tropikalnych, logopedyczna, osteoporozy. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Punkt szczepień.


ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach: podstawowej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, pediatrycznej, reumatologicznej, położniczo-ginekologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgiczna, chorób wewnętrznych, pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka, chorób tropikalnych, logopedyczna, osteoporozy. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Punkt szczepień.
 

ul. Pułaskiego 92, 33-100 Tarnów
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach: podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, promocji zdrowia, geriatryczna, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, usługi pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych – w tym w domu chorego, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy.


ul. Zgłobicka 9, 33-113 Zgłobice
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach: podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.


ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach: podstawowej opieki  zdrowotnej, położniczo – ginekologicznej, urologicznej, medycyny pracy, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, otolaryngologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, endokrynologicznej, dermatologicznej, leczenia bólu. Usługi w pracowni USG. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
 

ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach chorób wewnętrznych, kardiologicznej medycyny pracy, położniczo ginekologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej, chorób naczyń, onkologicznej, urologicznej, neurologicznej, chorób płuc, chirurgii urazowo-ortopedycznej, gastroenterologicznej, profilaktyki chorób piersi, leczenia jaskry, chirurgii ogólnej, nefrologiczna, leczenia nerwic, dermatologicznej, alergologicznej, diabetologicznej. Punkt szczepień. Usługi w pracowniach endoskopii, mammografii, USG. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Punkt pobrań materiału do badań.


Biegonice, ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach: okulistycznej, chirurgii ogólnej neurologicznej, hepatologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, położniczo ginekologicznej, urologicznej, medycyny pracy, kardiologicznej, chorób wewnętrznych, wad postawy, reumatologicznej, chirurgii ogólnej dla dzieci, neurochirurgicznej, chorób płuc, chorób zakaźnych, psychologicznej, dermatologicznej, endokrynologiczna, diabetologiczna, zdrowia psychicznego, żywieniowa. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Gabinet rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownia USG.

CenterMed Lublin Sp. z o.o.

ul. Weteranów 46, 20-044 Lublin.
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza rodzinnego, gabinetu położnej podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i punktu szczepień; rehabilitacji medycznej w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, masażu leczniczego i fizjoterapii domowej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub w oddziale dziennym; ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: alergologii, ginekologii i położnictwa, dermatologii i wenerologii, neurologii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, logopedii, diabetologii, endokrynologii, leczenia chorób naczyń, kardiologii, okulistyki, gruźlicy i chorób płuc, psychologii, reumatologii, osteoporozy, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży. Pracowni: prób wysiłkowych, EEG, badań urodynamicznych, EKG, USG, RTG, pracowni urządzeń wszczepialnych serca, punktu pobrań materiału do badań, gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy.


CenterMed Warszawa Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 10A, 00-631 Warszawa
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej – usługi pielęgniarek i położnych środowiskowo – rodzinnych, gabinetów  zabiegowych oraz poradni chorób wewnętrznych. Usługi medyczne w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; neurologicznej, okulistycznej, ginekologiczno-położniczej, otolaryngologicznej, urologicznej, alergologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej, diabetologicznej, ortopedycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, endokrynologicznej, medycyny sportowej, dermatologicznej, audiologicznej, metabolicznej, rehabilitacyjnej. Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy. Usługi w pracowniach USG i RTG.


ul. Krakowskie Przedmieście 24/26, 00-325 Warszawa
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki środowisko –rodzinnej, położnej środowisko-rodzinnej, chorób wewnętrznych, medycyny pracy, ginekologiczno-położnicza, okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, dermatologiczna. Gabinet zabiegowy. Usługi w pracowni USG.


ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, chorób wewnętrznych, pielęgniarki środowisk-rodzinnej, rehabilitacja, okulistyczna, neurologiczna, otolaryngologiczna, medycyny pracy. Gabinet zabiegowy.


ul. Żwirki i Wigury 95/97, 02-089 Warszawa
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, medycyny pracy. Gabinet Zabiegowy.


ul. Narbutta 85, 02-542 Warszawa
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, chorób wewnętrznych, medycyny pracy. Gabinet Zabiegowy.


ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, chorób wewnętrznych, medycyny pracy. 

CenterMed Katowice 2 Sp. z o.o

ul. Feliksa Bocheńskiego 38a, 40-859 Katowice
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Usługi medyczne w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej: internistycznej, pediatrycznej  i lekarza rodzinnego, promocja zdrowia; usługi pielęgniarek i położnych środowiskowo – rodzinnych – w tym w domu chorego. Usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach: dermatologicznej, otolaryngologicznej, otolaryngologicznej dla dzieci, ginekologiczno położniczej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci, chirurgii ogólnej, urologii dziecięcej, urologicznej, neurologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, chorób wewnętrznych, preluksacyjnej, rehabilitacyjnej, dietetycznej, usługi w zakresie medycyny, usługi w pracowniach USG, RTG, EKG, fizjoterapii, audiometrii, akupresury i akupunktury oraz w punkcie szczepień i pobrań materiałów do badań.

CenterMed Kielce Sp. z o.o.

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 – Centrum  Certyfikacji Jakości (Certyfikat nr 1048/S/2017)
Okres: 02 lipca 2014 r. – 01 lipca 2020 r.
Świadczenie usług w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Diagnostyki USG i EKG, Poradni Medycyny Pracy, Poradni Psychologicznej, Poradni Żywienia Dojelitowego  i Pozajelitowego w Warunkach Domowych, Poradni Domowego Leczenia Tlenem (tlenoterapii w warunkach domowych), Leczenia Stomatologicznego.
Dotyczy CenterMed w Kielcach.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 14001:2004 – Centrum Certyfikacji Jakości (Certyfikat nr 1048/E/2014)
Okres: 02 lipca 2014 r. – 01 lipca 2017 r.
Świadczenie usług w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Diagnostyki USG i EKG, Poradni Medycyny Pracy, Poradni Psychologicznej, Poradni Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych, Poradni Domowego Leczenia Tlenem (tlenoterapii w warunkach domowych), Leczenia Stomatologicznego.
Dotyczy CenterMed w Kielcach.

Certyfikat Myślimy Ekologicznie - wydany przez ITS Education Sp. z o.o i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców który jest potwierdzeniem, że firma stara się w swojej działalności gospodarczej wdrażać rozwiązanie proekologiczne.
Dotyczy CenterMed w Kielcach.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej – nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2010 wg D&B Poland.