Nota Prawna

CenterMed Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie , Pl. Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038268, NIP 873-26-95-394 wysokość kapitału zakładowego 31 548 000,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 31 548 000,00 zł oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.centermed.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty CenterMed w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. CenterMed dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z infolinią lub jednym z podmiotów Grupy CenterMed.

CenterMed zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całej strony www.centermed.pl

CenterMed nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie. CenterMed nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat centrum z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością CenterMed, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody CenterMed. Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę CenterMed stanowią własność firmy CenterMed, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez zgody CenterMed.

Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.