Program finansowany przez NFZ

Dla kogo dedykowany jest program

 • Programem objęte są osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki.
 • Dla osób dorosłych, u których nie rozpoznano gruźlicy, ale miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę
  albo
 • Dla osób, u których stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka:
  • bezrobocie,
  • bezdomność,
  • niepełnosprawność,
  • obciążenie długotrwałą chorobą,
  • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Jak wziąć udział w programie

Żeby wziąć udział w programie, zgłoś się do pielęgniarki POZ, do której złożyłeś deklarację wyboru.

Korzyści z udziału w programie

Podnosi świadomość na temat gruźlicy, a jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do grupy największego ryzyka, będziesz miał zapewnioną opiekę lekarską już na wczesnym etapie choroby oraz zwiększoną dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.
Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych... ( pełna treść klauzuli )