Profilaktyka korporacyjna

Profilaktyka korporacyjna
Dbając o zdrowie pracowników firm oprócz badań obowiązkowych, które wynikają z Kodeksu Pracy realizujemy akcje profilaktyczne. Są to działania dostosowane specjalnie do profilu działalności firmy. Na podstawie wywiadu oraz ankiet przeprowadzonych przez Menażera Zdrowia w zakładzie pracy opracowujemy specjalny, indywidualny harmonogram działań profilaktycznych, które mogą mieć charakter diagnostyczny, leczniczy i informacyjny. Dzięki połączeniu naszego doświadczenia, chęci Pracodawcy i gotowości pracowników, przyczyniamy się do podnoszenia świadomości zdrowotnej pracowników oraz zapobiegania chorobom i do wykrywania ich we wczesnych stadiach.

Propagując idee dbania o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników firmy realizują hasło: zdrowy pracownik = zdrowa firma.

Zdrowi pracownicy są największym kapitałem firmy. Badania profilaktyczne, szczepienia ochronne i odpowiednia ergonomia stanowisk pracy przyczyniają się do obniżenia absencji pracowniczych, większego zaangażowania i energii do wykonywania zadań oraz polepszenia komfortu i atmosfery pracy.

Akcje profilaktyczne realizowane w CenterMed to m.in.:
 • badania cytologiczne – diagnozujące raka szyjki macicy
 • badania mammograficzne – diagnozujące raka piersi
 • podstawowe badania serca: analiza zapisu EKG, pomiar ciśnienia we krwi oraz pomiar cukru, które pomagają wykryć choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę
 • badania spirometryczne – analiza stanu układu oddechowego, podczas którego mierzy się objętość i pojemność płuc, badanie to pomaga w wykryciu astmy, alergii, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych schorzeń układu oddechowego. Badania dotyczą przede wszystkim zakładów pracy, gdzie występuje duże zapylenie
 • badania analityczne dedykowane dla kobiet i mężczyzn opracowywane indywidualnie dla różnych przedziałów wiekowych
 • badania specjalistyczne laryngologiczne dla pracowników edukacji
 • badania endoskopowe – diagnostyka raka jelita grubego – kolonoskopia oraz diagnostyka górnego odcinka układu pokarmowego – gastroskopia
 • analiza ergonomii stanowiska pracy w tym konsultacja z fizjoterapeutą

Każdemu Pracodawcy przed nawiązaniem współpracy oferujemy przeprowadzenie kompleksowej analizy stanu zdrowia populacji danego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę m.in. takie elementy jak:
 • dane demograficzne
 • narażenia na stanowiskach pracy
 • podjęte dotychczas działania profilaktyczne
 • główne przyczyny zwolnień lekarskich (rodzaj schorzeń)

Na podstawie analizy rekomendujemy określony program działań prozdrowotnych, które mogą mieć charakter diagnostyczny, leczniczy i informacyjny.

Szczegółowy zakres akcji profilaktycznych ustalany jest każdorazowo w porozumieniu z Pracodawcą. W celu przygotowania oferty, dotyczącej akcji profilaktycznych zapraszamy do kontaktu z naszym Departamentem Sprzedaży.
Kontakt: medycynapracy@centermed.pl Infolinia: 801 404 402