Platforma Medycyny Pracy

Dla naszych Klientów Korporacyjnych przygotowaliśmy nowe narzędzie mające na celu automatyzację i usprawnienie procesów kadrowych w obszarze badań z zakresu medycyny pracy.

Portal Medycyny Pracy zawiera bazę danych pracowników Klienta Korporacyjnego z zaimplementowanym prostym w obsłudze mechanizmem dodawania/usuwania/edycji danych pracowników. Wskazani przez Państwa pracownicy otrzymują dostęp do narzędzia z określonym poziomem uprawnień. W portalu znajduje się aktualna baza danych czynników szkodliwych i uciążliwych, pozwalająca na przydzielenie narażeń do konkretnego stanowiska pracy Państwa firmie. Z wykorzystaniem baz słownikowych pracownik HR jest w stanie wygenerować skierowanie, które jest kontekstowo i automatycznie uzupełniane danymi słownikowymi i spełnia wymagania ustawowe.

Powiadomienia o upływającym terminie ważności badań dla poszczególnych pracowników są przekazywane z wykorzystaniem samego portalu w formie wiadomości elektronicznych, jak również w postaci automatycznych wiadomości e-mail przesyłanych na wskazane skrzynki pocztowe Klienta.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE NARZĘDZIA

 • Intuicyjny i bezpieczny mechanizm dostępu dla uprawnionych pracowników
 • Wbudowana baza danych pracowników z możliwością edycji danych słownikowych
 • Wbudowane aktualne słowniki czynników szkodliwych i uciążliwych
 • Skierowanie generowane w oparciu o zgodne z wymogami legislacyjnymi szablony
 • Mechanizmy kontroli aktualności badań wraz z automatycznym powiadamianiem Pracodawcy
 • Szybki kontakt z personelem przychodni

ZALETY SYSTEMU

 • Bezpieczeństwo
 • Baza danych pracowników
 • Baza danych czynników szkodliwych
 • Mechanizmy powiadamiania
 • Wsparcie techniczne
 • Kontekstowe szablony skierowań
 • Różne typy skierowań
 • Komunikacja z Operatorem Medycznym

Firmy zainteresowane wdrożeniem u siebie Portalu Medycyny Pracy prosimy o kontakt z pracownikami
naszego Departamentu Sprzedaży, którzy przygotują odpowiednią ofertę.
Kontakt: medycynapracy@centermed.pl Infolinia: 801 404 402