Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Medycyna Pracy, którą Państwu proponujemy to profesjonalna obsługa, liczne grono lekarzy profilaktyków, lekarzy specjalistów oraz nowoczesne rozwiązania.
Badania z zakresu medycyny pracy mogą Państwo wykonać w naszych placówkach, w takich miastach jak: Warszawa, Poznań, Katowice, Kielce, Lublin, Tarnów, Nowy Sącz, Kraków, Bochnia oraz Brzesko, a także w ponad 500 placówkach partnerskich w całej Polsce. Realizujemy badania z zakresu medycyny pracy dla ponad 3500 firm. Od lat współpracujemy z firmami prywatnymi a także instytucjami państwowymi.

W ramach medycyny pracy w CenterMed wykonają Państwo:
 • badania wstępne – wykonywane przed przyjęciem pracownika do pracy, a także po zmianie stanowiska pracy
 • badania okresowe – wykonywane u pracowników, którym skończyła się ważność zaświadczenia uzdalniającego do pracy
 • badania kontrolne – wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu dłużej niż 30 dni
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym – zakażenia prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu prac przy których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby
 • badania okresowe kierowców, wykonujących transport drogowy
 • badanie kandydatów na kierowców

Ponadto świadczymy także w ramach medycyny pracy:
 • lekarskie przeglądy stanowisk pracy
 • udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP
 • szczepienia ochronne

Zakres badań dostosowany jest do stanowiska pracy i uwzględnia czynniki szkodliwe jakie występują na danym stanowisku pracy.
W związku z tym proponujemy Państwu umowę na profilaktyczną opiekę zdrowotną aby podpisać taką umowę Prosimy o kontakt.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz. U. Nr 220 poz. 1416 badania pracowników są wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.
Najważniejsze akty prawne:

Badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne
– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy, art.226–233 (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o służbie medycyny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1184 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U, 2015 poz. 457)

Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
– Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234, poz. 1570, tj. Dz.U. 2013, poz 947 z późn.zm.)
– projekt rozporządzenia - Projekt z dnia 3 grudnia 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno – epidemiologicznych

Badania kierowców, kandydatów na kierowców
– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.) – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2014, poz. 949 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937)

Szczepienia ochronne – zalecane przy wykonywaniu niektórych prac
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012 r., poz. 40)

Badanie osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracujących, ale na podstawie innej umowy niż stosunek pracy (np. um. zlecenie lub o dzieło)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U. Nr 113, poz. 758)

Współpraca z CenterMed to gwarancja powierzenia zdrowia Państwa firmy partnerowi doświadczonemu i godnemu zaufania, który zapewni ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz gwarancję najwyższej jakość usług i komfort korzystania z przywilejów, wynikających z zawartej umowy. Należą do nich:

 • zawsze pełna informacja o wszelkich regulacjach prawnych Kodeksu Pracy oraz zgodność działań z aktualnie obowiązującymi przepisami
 • badania przeprowadzanie z dbałością o minimalne zaangażowanie czasowe pracowników
 • możliwość wykonywania badań (stanowiska pracowników bez narażeń) na miejscu w siedzibie firmy bez konieczności zgłaszania się do placówki medycznej
 • swobodny dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek medycznych CenterMed
 • wygoda korzystania z usług medycznych - bez kolejek, w trybie indywidualnego planowania wizyt
 • możliwość nadzorowania aktualności zaświadczeń pracowników firmy (obejmujące przypominanie osobom odpowiedzialnym za sprawy kadrowe o potrzebie ich przedłużania)
 • możliwość rejestracji pacjenta na badanie profilaktyczne poprzez wysłanie e-maila, faxu ze skierowaniem
 • opieka indywidualnego doradcy medycznego (Menadżera Zdrowia) dedykowanego do obsługi Twojej firmy
 • elastyczny sposób rozliczania usług

Badania medycyny pracy wykonujemy regionalnie w naszych oddziałach oraz na terenie całej Polski, korzystając z usług placówek współpracujących.


Prosimy o kontakt z pracownikami naszego Departamentu Sprzedaży, którzy przygotują ofertę odpowiadającą potrzebom i wymaganiom pracodawcy.
Kontakt: medycynapracy@centermed.pl Infolinia: 801 404 402