Pakiet badań funkcji wątroby rozszerzony

Zakres badań

Zdjęcie

Zestaw badań, które pozwalają ocenić funkcje wydalnicze i metaboliczne wątroby oraz wykryć ewentualne uszkodzenia jej komórek. Celem pakietu jest diagnostyka i monitorowanie leczenia chorób wątroby, dróg żółciowych, ocena pod kątem wirusowego zapalenia, uszkodzenia toksycznego jak również ocena pod kątem występowania niektórych nowotworów.

 • morfologia krwi pełna - podstawowe badanie profilaktyczne i diagnostyczne polegające na jakościowej i ilościowej ocenie składu i morfologii krwi obwodowej, układu czerwonokrwinkowego (erytrocytów), białokrwinkowego (leukocytów) i ich poszczególnych frakcji oraz płytek krwi (trombocytów)
 • PT (INR) - czas protrombinowy wykorzystywany do: oceniania zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia, diagnostyki zaburzeń krzepnięcia oraz oceny i monitorowania działania antykoagulantów doustnych (acenokumarolu i warfaryny)
 • próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) - oznaczenie wartości czterech enzymów wątrobowych i bilirubiny wykorzystywane w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych
 • cholinoesteraza  ocena funkcji wydzielniczej wątroby, zatrucia związkami fosforoorganicznymi i niektórymi alkaloidami
 • dehydrogenaza mleczanowa - diagnostyka chorób wątroby i niedokrwistości hemolitycznej
 • proteinogram – białko frakcje - analiza białek surowicy krwi
 • CEA - antygen karcynoembrionalny wykorzystywany jest w diagnostyce, prognozowaniu i monitorowaniu leczenia raka
 • AFP - alfa-fetoproteina to marker nowotworowy przydatny w wykrywaniu wad rozwojowych płodu oraz wykrywaniu i monitorowaniu choroby nowotworowej (m. in. raka watrobowokomórkowego, jajników, jąder, nerek, płuc, żołądka i chłoniaków)
 • HBS przeciwciała - badanie polega na oznaczeniu stężenia przeciwciał anty-Hbs u osób szczepionych na WZB B w celu określenia stopnia odporności na wirusa, natomiast u chorych na WZW B celem określenia stopnia zaawansowania choroby
 • HCV przeciwciała - oznaczenie poziomy przeciwciał anty-HCV służy diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy  wykorzystywany w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej (m. in. tocznia trzewnego układowego SLE, zespołu Sjogrena, twardziny układowej,zapalenia wielomięśniowego i skórno-mięśniowego


 • pozostań na czczo - ostatni posiłek przyjmij 12 godzin przed pobraniem krwi; pobranie najlepiej zaplanuj w godzinach porannych;
 • jeżeli przyjmujesz na stałe leki na nadciśnienie tętnicze, rano w dniu badania należy je przyjąć, natomiast z całej reszty (w tym z hormonów tarczycy) należy zrezygnować i przyjąć je tuż po pobraniu krwi; w razie wątpliwości poinformuj lekarza o stosowanych lekach i skonsultuj ich stosowanie przed badaniem;
 • 2-3 dni przed badaniami zrezygnuj z picia alkoholu;
 • rano przed badaniem wypij szklankę wody - zwiększy to szansę na sprawne i bezbolesne pobranie krwi;
 • nie ma potrzeby zmiany diety i nawyków żywieniowych w dniach poprzedzających badanie;
 • postaraj się nie stresować pobraniem, nie pal papierosów ani nie pij kawy przed badaniem;
 • przed badaniem unikaj wzmożonego wysiłku; jeżeli to możliwe odpocznij chwilę przed wykonaniem pobrania krwi;Miejsce Realizacji

CenterMed Słoneczna
ul. Słoneczna 32 33-100 Tarnów

Inne placówki, realizujące usługę

Cena
285 zł

1 pakiet / os.Kup teraz!

Pozostałe Usługi