E-deklaracja


PACJENT, KTÓRY WYPEŁNI DEKLARACJĘ I ZAPISZE SIĘ DO NASZEJ PLACÓWKI MA PRAWO DO:
- bezpłatnych wizyt lekarza internisty, lekarza rodzinnego lub pediatry
- bezpłatnych badań laboratoryjnych (wykonywanych na zlecenie lekarza rodzinnego zatrudnionego w CenterMed)
- bezpłatnych badań diagnostycznych jak USG, EKG, RTG (wykonywanych na zlecenie lekarza rodzinnego zatrudnionego w CenterMed)
- opieki pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych
- wizyt domowych w godzinach wyznaczonych przez CenterMed
- szczepień obowiązkowych
- dostęp do programów profilaktycznych
- dostęp do opieki koordynowanej dla chorych na cukrzycę
- wydawanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich
- wydawanie skierowań na leczenie
- wydawanie dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania NFZ na środki ortopedyczne oraz materiały pomocnicze

JEDNA DEKLARACJA, PEŁNA MOŻLIWOŚĆ WYBORU LEKARZA
Zapisanie do wybranego lekarza w danej placówce nie ogranicza możliwości wyboru – pacjenci mogą korzystać nie tylko z usług tego jednego lekarza, czy jednej pielęgniarki, ale z dowolnego lekarza internisty, czy pediatry lub lekarza rodzinnego oraz z usług wszystkich pielęgniarek zatrudnionych w danej placówce. W godzinach 8 - 18:00 usługi te świadczone są nieodpłatnie w placówkach POZ. W godzinach późniejszych oraz w soboty, niedzielę i święta usługi świadczone są w placówkach posiadających kontrakt z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.