Jak zapisać dziecko do Lekarza CenterMed ?


PIERWSZE ZGŁOSZENIE
Po wyjściu ze szpitala rodzice zobowiązani są do zgłoszenia urodzenia dziecka w przychodni według swojego wyboru, gdyż nie ma już w Polsce rejonizacji pacjentów. Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka, podaniu numeru PESEL dziecka (numer ten można podać również później, tuż po nadaniu jeśli w momencie zgłoszenia dziecko nie ma go jeszcze nadanego) oraz okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu. Po takim zgłoszeniu do noworodka na pierwszą wizytę przychodzi położna środowiskowa.

ZMIANA PRZYCHODNI
Chcąc zapisać czy też przepisać dziecko do nowej przychodni należy wypełnić deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, okazać książeczkę zdrowia dziecka oraz dostarczyć kartę szczepień z poprzedniej przychodni. Następnie możemy zapisać dziecko na wizytę do konkretnego lekarza.
Ważne:
Lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej można zmienić bezpłatnie dwa razy w roku.

Dzieci można zapisać do poradni POZ w ramach NFZ w:
CenterMed Szkotnik Tarnów, ul. Szkotnik 19
CenterMed Katowice, ul. Bocheńskiego 4

INTERNETOWE KONTO PACJENTA – IKP DLA DZIECKA
Kiedy rodzic loguje się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, w zakładce „Dzieci” (widocznej po kliknięciu na głównej stronie IKP w prawy dolny kwadrat pt. „Uprawnienia”) zobaczy dane dziecka. Powinny tam być widoczne dane wszystkich dzieci do 18 roku życia. Dane dzieci widoczne są na koncie tego z rodziców, który zgłosił je do ubezpieczenia w ZUS (samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pracodawcy).
Wiecej: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/internetowe-konto-pacjenta-dla-dzieci-i-mlodziezy