Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące koronawirusa

Koronawirus pojawia się w kolejnych europejskich krajach. Najwięcej przypadków odnotowano we Włoszech, i to głównie dla osób wracających z tego kraju Ministerstwo Zdrowia kieruje swój apel, by w przypadku takich objawów jak gorączka, kaszel, duszność czy problemy z oddychaniem, bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie z Sanepidem. 

CenterMed Kielce z akredytacją

CenterMed Kielce wraz z dwunastoma innymi podmiotami oferującymi świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej otrzymało akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Akredytację taką posiada obecnie 214 placówek POZ.

Utrudnienia w CenterMed Katowice z powodu awarii światłowodu

Informujemy, że w związku z awarią sieci internetowej w Katowicach w naszej przychodni CenterMed przy ul. Bocheńskiego 38 mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie oraz świadczeniach poszczególnych usług. 

 

Bezpłatne badania chorób serca - zaproszenie

Informujemy, że w placówkach CenterMed można wziąć udział w bezpłatnym programie profilaktyki chorób układu krążenia.

Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

W związku z realizacją projektu „Katowickiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie.

I Regionalna Konferencja Medycyna Polska za nami!

10 Stycznia w Centrum Sztuki Mościce odbyła się I Regionalna Konferencja Medycyna Polska, które przedmiotem była opieka zintegrowana i e-zdrowie, czyli nowoczesne narzędzia do wdrażania opieki koordynowanej oraz zagadnienia z zakresu cyfryzacji służby zdrowia. Bez wątpienia był to owocny dzień przepełniony sesjami wykładowymi, panelami dyskusyjnymi oraz wymianą dobrych praktyk.  

1