Badania PolSenior2 w domach pacjentów

Szanowni Państwo, 

Ministerstwo Cyfryzacji wytypowało gminy z terenu całej Polski, a także numery PESEL 6 tysięcy ich mieszkańców w których realizowane są badania PolSenior2. W naszym regionie to m.in. osoby z gmin Wierzchosławice, Lisia Góra czy Tarnów. 

Gabinety USG z Różową Wstążką w przychodniach CenterMed

CenterMed zaangażował się w kolejną edycję „Gabinetów USG z Różową Wstążką”. W ramach akcji od 15 do 31 października w naszych przychodniach w Krakowie, Bochni, Tarnowie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Warszawie oraz Kielcach kobiety będą mogły skorzystać z dofinansowanych badań USG piersi. 

CenterMed z prestiżowym tytułem Lidera-e zdrowia 2019!

„Lider e-zdrowia 2019" to konkurs organizowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz Dziennik Gazeta Prawna, którego celem jest promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia oraz upowszechnianie rozwiązania jakim jest e – recepta, oraz innych, cyfrowych rozwiązań w służbie zdrowia.

Poradnia flebologiczna w Lublinie

Informujemy, że w Lublinie w ramach współpracy z Poradnią Flebologiczną można skorzystać z wizyty flebologicznej. 

 

Szczepienia przeciwko HPV w Gminie Tarnów

Informujemy, że w przychodni CenterMed w Zgłobicach zostaną wykonane  szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt z rocznika 2006 lat oraz dziewcząt, które brały udział w Programie w 2018 roku i wymagają zakończenia cyklu szczepień w 2019. 

CenterMed na kongresie 590

Już 7 i 8 października odbędzie się kongres 590, którego jesteśmy oficjalnym partnerem. Oprócz zabezpieczenia medycznego które pełnimy, mamy własne stoisko w bezpośrednim sąsiedztwie Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grupy PFR oraz firmy Google

Badanie kliniczne nowego leku na atopowe zapalenie skóry w Krakowie

Informujemy, że trwa badanie kliniczne mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności nowego leku opracowanego dla dorosłych pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, u których wystąpiła niewystarczająca odpowiedź na podawaną doustnie cyklosporynę A lub jej nietolerancję bądź, u których kontrolowanie schorzenia za pomocą tego leku jest niewystarczające lub występuja przeciwskazania do jego stosowania. 

Profilaktyka cukrzycy w CenterMed Kraków

27 września od godziny 15:00 do 17:00 w przychodni CenterMed Kraków przy ul. św. Łazarza 14 w ramach Małopolskich Dni Profilaktyki odbędzie się akcja profilaktyczna "Nie daj się cukrzycy"

Weekendowe dyżury infekcyjne w CenterMed dla mieszkańców Tarnowa i okolic

Informujemy, że od 12.10.2019 do 29.03.2020 w CenterMed przy ul Szkotnik 19 w Tarnowie, w ramach weekendowych dyżurów infekcyjnych będą przyjmować lekarze rodzinni oraz lekarze pediatrzy. 

Cena konsultacji - 110 zł 

Pierwszy dzień w szkole - jak przygotować dziecko?

Rozpoczęcie nauki w szkole to dla dziecka jeden z najważniejszych momentów w życiu. Już nie zabawa, ale nauka będzie dla niego najważniejsza. Jak pomóc dziecku polubić szkołę, zachęcić do zdobywania nowych umiejętności, ułatwić kontakty z grupą rówieśników? Jak zorganizować mu jak najlepsze warunki do nauki w domu?

Pierwszy dzień w szkole otwiera nowy rozdział nie tylko w życiu dziecka, ale i całej rodziny.  Nauka w szkole to poważne przedsięwzięcie. Dla ciebie - bo musisz kupić podręczniki i przybory szkolne, urządzić miejsce do odrabiania lekcji i dla dziecka - bo musi być przygotowane do tego, aby podjęło obowiązki ucznia bez stresu i z zainteresowaniem.