Podsumowanie zjazdu firm rodzinnych u-Rodziny 2012 r.

Data utworzenia: 2012-11-14

Podsumowanie zjazdu firm rodzinnych u-Rodziny 2012 r.
Firmy rodzinne z całej Polski dzieliły się swoimi doświadczeniami podczas trzydniowego V Ogólnopolskiego Zjazdu "U-Rodziny 2012.
Otwarcia zjazdu dokonał prof. Andrzej Jacek Blikle, prezes Inicjatyw Firm Rodzinnych. – Firmy rodzinne to reguła, nierodzinne to wyjątek – podkreślił, odnosząc się do danych, które podała dzisiejsza „Rzeczpospolita”. Według nich, firmy rodzinne stanowią obecnie 36 proc. wszystkich firm w Polsce. Jednak, jak podkreślił prof. Blikle, dane te nie uwzględniają firm jednoosobowych. Gdyby je włączyć do statystyk, firmy rodzinne stanowiłyby 78 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, nie licząc gospodarstw rolnych. –  Taki potencjał jest w stanie wchłonąć 2 miliony bezrobotnych, z których problemem boryka się Polska. Potrzeba tylko wspierającej te firmy polityki – podkreślał profesor.

Wśród gości znaleźli się m.in. prof. Piotr Sztompka, socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. Adam Boniecki oraz Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu .

Prof. Piotr Sztompka podkreślił znaczenie kapitału społecznego w funkcjonowaniu firm rodzinnych, który w przypadku firm rodzinnych wspiera kapitał finansowy. – Kapitał społeczny to sieć więzi opartych na mocnych przesłankach moralnych, których podstawę stanowią cztery wartości: zaufanie, lojalność, solidarność i wzajemność. Dzięki temu, jak to określił prof. Blikle, firmy rodzinne są bardziej odporne na kryzys.
W piątek uczestnicy zjazdu mogli się dowiedzieć od Zofii Drohomireckiej „Jak pić?” (kawę), a od Elżbiety i Andrzeja Lisowskich – krakowskich dziennikarzy i podróżników – „Jak zwiedzać?” oraz Barbary Prymakowskiej ambasadorki Grupy CenterMed „Jak żyć sportem”. Panel dyskusyjny prowadził redaktor – Maciej Orłoś.

W piątym zjeździe firm rodzinnych uczestniczyło ponad 217 osób, reprezentujących bardzo różnorodne firmy, od mikro do dużych, od usługowych do produkcyjnych etc.
Zjazd odbywał się pod  patronatem honorowym  Prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.