W CenterMed Poznań rusza rehabilitacja ogólnoustrojowa oraz rehabilitacja kardiologiczna finansowana z NFZ

Data utworzenia: 2017-09-08

W CenterMed Poznań rusza rehabilitacja ogólnoustrojowa oraz rehabilitacja kardiologiczna finansowana z NFZ

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00 pod numerem telefonu 616 656 632 lub osobiście w placówce CenterMed Poznań przy ul. ul. Św. Marcina 58/64, pacjenci mogą rejestrować się na rehabilitackę kardiologiczą oraz ogólnoustrojową w ramch Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach ośrodka dziennego przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają intensywnej rehabilitacji i nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego. Skierowanie może być wystawione przez lekarza szpitalnego oddziału:

- urazowo ortopedycznego

- chirurgicznego

- neurochirurgicznego

- reumatologicznego

- chorób wewnętrznych

- onkologicznego

- urologicznego

-rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej

- ginekologicznego

Lub lekarza poradni:

- rehabilitacyjnej

- urazowo-ortopedycznej,

- neurologicznej

- rematologicznej oraz lekarza POZ w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych

 

Rehabilitacja kardiologiczna przeznaczona jest dla pacjentów zmagających się z chorobami serca i układu krążenia.

Ze świadczeń rehabilitacji kardiologicznej korzystać mogą osoby po przebytych:

- ostrych zespołach wieńcowych leczonych zabiegami angioplastyki wieńcowej

- zabiegach kardiochirurgicznych

- epizodach zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca

Skierowanie może być wystawione przez lekarza szpitalnego oddziału:

- kardiologicznego

- kardiochirurgicznego

- chorób wewnętrznych

lub lekarza poradni:

- kardiologicznej

- rehabilitacyjnej

Rehabilitacja ma na celu zapobieganie powikłaniom chorób serca, przywrócenie osoby chorej do pełnej możliwej aktywności oraz zmniejszenie postępów choroby i ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo – naczyniowych. Rehabilitacja jest wielokierunkowa, prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów w tym kardiologów, fizjoterapeutów, dietetyków oraz psychologa. Obejmuje trening interwałowy, ćwiczenia ruchowe, psychoterapię.