Leczenie migreny botoxem w CenterMed Katowice

Data utworzenia: 2018-12-18

Leczenie migreny botoxem w CenterMed Katowice

Migrena jest relatywnie częstą chorobą, w Polsce choruje jeden na dziesięciu mieszkańców. Wskazaniem do rozpoczęcia leczenia profilaktycznego jest występowanie co najmniej dwóch epizodów bólu w miesiącu, lub ból o dużym nasileniu uniemożliwiający pacjentowi jego normalne funkcjonowanie.
 

Kluczowe  dla skutecznego leczenia oraz bezpieczeństwa pacjenta jest prawidłowe przeprowadzenie diagnostyki  przez doświadczonego neurologa.

W leczeniu migrenowych bólów głowy stosuje się leczenie doraźne, które przerywa epizod bólu z wykorzystaniem tryptanów i NLPZ oraz leczenie profilaktyczne- zapobiegające wystąpieniu kolejnych epizodów bólowych.

W naszej poradni stosujemy profilaktyczne leczenie migrenowych bólów głowy z wykorzystaniem konwencjonalnych terapii dostępnymi od wielu lat lekami; betablokerami, Ca-blokerami, lekami przeciwpadaczkowymi i antydepresantami oraz nowoczesne metody; przeciwciała monoklonalne- nowość na polskim rynku farmaceutycznym i toksyną botulinową.W szczególnie trudnych przypadkach migreny przewlekłej, skuteczną metodą leczenia jest terapia z wykorzystaniem toksyny botulinowej.
 
Leczenie migreny przewlekłej w naszej poradni jest przeprowadzane z użyciem oryginalnego preparatu BOTOX firmy Alergan- jedyny preparat toksyny botulinowej dostępny na rynku polskim posiadający rejestrację do leczenia w tym wskazaniu. Sam zabieg jest przeprowadzany ściśle według protokołu PREEMPT, to jest sposobu padania, który uzyskał pozytywne wyniki oceny w  badaniach klinicznych, wieloośrodkowych prowadzonych na dużych grupach pacjentów.Tak przeprowadzone leczenie daje największą szansę powodzenia terapii oraz bezpieczeństwa dla pacjenta

Botox jest podawany w odstępach minimum 12 tygodniowych , zgodnie z danymi literaturowymi z badań na dużej grupie pacjentów, po pierwszym podaniu poprawę odczuwa około 50% leczonych , kolejne 10-15% zgłasza poprawę po drugim cyklu i następne 7-10% pacjentów po trzecim cyklu leczenia. Rosnąca skuteczność leczenia po kolejnych zabiegach podania leku jest związana ze specyficznym mechanizmem działania leku wykorzystywanym w leczeniu migrenowych bólów głowy. Mechanizm działania leku w tym wskazaniu wynika z blokowania mediatorów bólu w zakończeniach nerwu trójdzielnego. Powoduje to  stopniową desensytyzację ośrodkową, czyli proces odwrotny do tego, który doprowadził do wystąpienia migreny przewlekłej.

Leczenie jest dostępne w poradni neurologicznej w CenterMed Katowice