Owoce, których nie można jeść prosto z krzaka

Data utworzenia: 2019-07-02

Owoce, których nie można jeść prosto z krzaka

Owoce, których nie można jeść prosto z krzaka, to owoce leśne. Istnieje ryzyko, że znajdują się na nich jaja pasożyta, który wywołuje potencjalnie śmiertelną chorobę - bąblowicę. Sprawdź, których dokładnie owoców lepiej nie jeść prosto z krzaka. 

Owoce, których nie można jeść prosto z krzaka, to owoce leśne. Wraz z nieumytymi owocami leśnymi, można zjeść groźnego pasożyta, który wywołuje  bąblowicę. 

Pasożyt - tasiemiec - przenoszony jest przez dzikie zwierzęta - dziki, lisy, jenoty, a także przez psy i koty. Pasożyt jest bardzo groźny dla człowieka - rozwija się tak, jak choroba nowotworowa. 

Do owoców leśnych są przyczepione niewidoczne ludzkim okiem jaja tasiemca. Mogą tam trafić razem z kałem lisów czy dzików. W polskich lasach jest coraz więcej lisów, z których część jest zakażona pasożytem. Nie ma szans, że na jagodach "coś" wzbudzi podejrzenia. 

Po zjedzeniu skażonych jagód czy poziomek, jaja tasiemca przedostają się do krwi i z nią rozprzestrzeniają się do różnych części ciała - najczęściej  wątroby. W żadnym wypadku nie należy jeść bezpośrednio z krzaka i nie należy się sugerować, że hodowla jest ekologiczna. 

Po powrocie z lasu czy jakiejkolwiek wycieczki na świeże powietrze należy dokładnie umyć ręce. Zakażenie bąblowicą może nastąpić poprzez brudne ręce. 

Przy zbieraniu owoców leśnych lub grzybów szczególną ostrożność trzeba zachować w województwach: warmińsko-mazurskim, podkarpackim, mazowieckim i małopolskim. 

Na tych terenach, jak podawała Pracownia Parazytoz Domowych Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk, odnotowywano najwięcej zakażonych lisów i jenotów. Oczywiście można jeść świeże jagody i owoce, ale należy je przedtem bardzo dobrze wypłukać pod bieżącą wodą. 

Jagody

Pojedyncza czarna  jagoda czyli inaczej borówka, czernica jest to niewysoka krzewinka. Jeśli występują one w dużej ilości, to tworzą w lasach rozległe borówczyska, w których można spędzić nawet kilka godzin na zbieraniu owoców, czyli jagód. Jagody można zbierać od lipca do początku września. 

Poziomki

Poziomki znajdujemy najczęściej na nasłonecznionych skrajach lasów oraz na polanach i porębach w czerwcu i lipcu. Oprócz dzikich gatunków, które rosną na słonecznych skrajach lasów i na polanach, wyróżniamy także poziomkę ogrodową. 

Należy jednak pamiętać, że owoce i liście poziomek z domowego ogródka mają słabsze właściwości lecznicze, niż te dziko rosnące. 

Jeżyny

Jeżyny w Polsce spotyka się ją na całym niżu i w niższych partiach górskich, w lasach, zaroślach, na miedzach i przydrożach. 

Na terenie naszego kraju rośnie blisko 50 gatunków jeżyn, z których wiele może być wykorzystanych w lecznictwie. 

Maliny

Malina w Polsce rośnie dość pospolicie na niżu i w górach aż po strefę kosodrzewiny, w lasach i zaroślach oraz na porębach leśnych. Owocuje w lipcu i sierpniu. 

Borówka brusznica

Borówka brusznica jest to również drobna krzewinka, rosnąca w lasach na piaszczystych glebach oraz na torfowiskach, której owocami są drobne czerwone lub czerwono-białe jagody o dość twardej skórce.