Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom w CenterMed Poznań

Data utworzenia: 2015-11-20

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom w CenterMed Poznań
W CenterMed Poznań i placówkach z nami współpracującymi będzie można zaszczepić za darmo dzieci od 2 do 36 miesiąca życia przeciw pneumokokom.
Program profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci uczęszczających do miejskich żłobków i placówek wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie miasta Poznania, przebywających w miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w wieku  od 2 mies. życia do ukończenia 36 mies. życia) oraz wśród dzieci w tym samym wieku, nie uczęszczających do wyżej wymienionych placówek, zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu.
Program jest finansowany ze środków Miasta Poznania.

Okres realizacji: od 1.09.2015 do 31.12.2015 roku. Realizatorem i koordynatorem przeprowadzenia programu jest CenterMed Poznań Sp. z o. o.z siedzibą przy ul. Św. Marcin 58/64 w Poznaniu.

ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ:
W związku z wyczerpaniem puli bezpłatnych szczepionek przeciwko pneumokokom, prowadzimy rejestrację na listę rezerwową.
Zapisy przyjmujemy tylko drogą elektroniczną:

biuro-poznan@centermed.pl
W przypadku rejestracji elektronicznej, prosimy o podanie następujących danych:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. PESEL dziecka
3. Wiek dziecka
4. Adres
5. Czy dziecko uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru Urzędu Miasta? Jeśli tak, proszę podać nazwę placówki.
6. Czy było szczepione przeciwko pneumokokom? Jeśli tak, to jaką szczepionką i kiedy podano I dawkę?
7. Numer kontaktowy do rodzica/ opiekuna prawnego.

Zakażenie pneumokokowe wywoływane jest przez bakterie zwane pneumokokami lub dwoinkami zapalenia płuc. Pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego takich, jak zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli. Transmisja z człowieka na człowieka zachodzi drogą kropelkową przez kontakt z wydzieliną dróg oddechowych. Do zakażeń pneumokokowych dochodzi najczęściej w okresie zimowym, w szczególności przy współwystępowaniu grypy.

Celem głównym programu jest zmniejszenie wskaźnika zapadalności oraz umieralności z powodu zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci objętych programem, poprzez m.in.:
Dostarczenie wiedzy dotyczącej profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami rodzicom i opiekunom dzieci;
Zmianę postaw i zachowań prozdrowotnych;
Zwiększenie wyszczepialności wśród populacji dzieci objętej programem.

Program skierowany jest do:
• w pierwszej kolejności - dzieci uczęszczających do miejskich żłobków i placówek wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie miasta Poznania,
• dzieci przebywających w miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 2 do 36 miesiąca życia,
• dzieci nie uczęszczających do wyżej wymienionych placówek, zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu w wieku od 2 do 36 miesiąca życia,
• dzieci, które rozpoczęły cykl szczepień komercyjnie – warunkiem jest zgodność co do rodzaju szczepionki oraz kwalifikacja według pozostałych kryteriów,
• brak przeciwwskazań lekarskich do zaszczepienia,
• pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na szczepienie.

W ramach programu dzieci spełniające kryteria będą szczepione przeciwko pneumokokom szczepionką skoniugowaną Prevenar 13, zawierającą 13 serotypów bakterii Streptococcus pneumoniae.
Harmonogram podawania szczepionki według zaleceń:
• dzieci od 2 miesiąca do 6 miesiąca życia 3 dawki podstawowe z zachowaniem odstępu przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami,
• dzieci między 7 a 11 miesiącem życia 2 dawki podstawowe z zachowaniem odstępu przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami,
• dzieci między 12 a 23 miesiącem życia 2 dawki z zachowaniem odstępu przynajmniej 2 miesięcy pomiędzy dawkami,
• dzieci od 2 roku życia - 1 dawka.

Do zaszczepienia dziecka niezbędne jest w dniu umówionej wizyty:
• książeczka zdrowia dziecka
• wypełnienie kwestionariusza kwalifikacji dziecka do szczepienia - część dotycząca stanu zdrowia dziecka oraz oświadczenie zgody na szczepienie
• wypełnienie ankiety
Wszystkie formularze będzie można otrzymać w placówkach medycznych biorących udział w programie.

REJESTRACJA WRAZ Z UZGODNIENIEM TERMINU SZCZEPIEŃ ROZPOCZYNA SIĘ 10 września 2015 r.
1. TELEFONICZNIE: wyłącznie pod numerem telefonu 660 778 475 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00)
2. OSOBIŚCIE:
CenterMed Poznań, ul. Św. Marcin 58/64, I piętro
3. ELEKTRONICZNIE:
biuro-poznan@centermed.pl

PLACÓWKI MEDYCZNE BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE:
1. CenterMed Poznań Sp. z o. o., ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań
2. Poradnie Naramowickie - POZ, ul. Boranta 15, 61-608 Poznań
3. DELMED S. C., L. Wojtkowiak, N. Wojtkowiak, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-388 Poznań
4. NZOZ ADMEDICA, Danuta Ziemkowska, Anita Piłat- Goławska S. J., Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61- 387 Poznań
5. Przychodnia Medycyny Rodzinnej „MEDICA PRO FAMILIA”, ul. Ziębicka 16, 60-164 Poznań
6. ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH Ewa Osińska i Wspólnicy sp. j., ul. Promienista 89, 60-141 Poznań
7. Poradnia Lekarza Rodzinnego i Specjaliści FAMILIA S.C., ul. Chojnicka 58, 60- 480 Poznań
8. Jeżycka Poradnia Medycyny Rodzinnej S. C., ul. Słowackiego 28 A, 60-823 Poznań
9. NZOZ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „ZDROWA RODZINA” Sp. z o. o., ul. Opolska 58, 61-433 Poznań - przychodnia nie uczestniczy w Programie od dnia 22.09.2015 r.
10. NZOZ BUKOWA-MED Przychodnia Lekarska „DĘB- MED” Sp. z o. o., ul. Bukowa 1, 61-444 Poznań


Załączniki do aktualności:

Kliknij: kwestionariusz pneumokoki.pdf